Asiakasinformaatio

Ajankohtaista tietoa sijoittajille

 

Sijoituspalveluita koskevan lainsäädännön tavoitteena on parantaa sijoittajien suojaa. Sijoittajille annetaan tietoa muun muassa palveluntarjoajasta, tarjottavista palveluista, rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Lisäksi sijoittajilta pyydetään yksityiskohtaisia tietoja taloudellisesta asemasta, sijoitustavoitteista, sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä. Näiden tietojen kartoituksella pyritään tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvin soveltuvat palvelut ja tuotteet.

 

Tälle sivulle on koottu lainsäädännön edellyttämää sijoittajien kannalta olennaista tietoa.

 

Tietoa UB-konsernin yhtiöistä ja niiden tarjoamista palveluista »

Asiakkaan verotusmaata koskevien tietojen kerääminen UB:ssa »

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle »

Tiedot vakuutusedustajasta »

Tietoa alaikäisistä ja muista edunvalvonnan alaisista asiakkaista »

Tietoa asiakasluokittelusta ja luokittelukriteerit »

Tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä »

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet »

Kaupankäyntipaikat ja käytetyt välittäjät UB Securities Oy »

Käytetyt välittäjät UB Omaisuudenhoito Oy »

Omaisuudenhoidon ehdot »

Asiakassuhteen yleiset ehdot »

Arvopaperivälityksen ehdot »

Säilytystä koskevat asiakastiedot »

Verkkosivujen käyttöehdot »

Palveluhinnasto »

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2019 »

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2018 »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2019 »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2018 »

UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2019 »

UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2018 »

UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy ja UB Pankkiiriliike Oy – Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2019 »

UB Securities Oy ja UB Omaisuudenhoito Oy – Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2018 »

UB Omaisuudenhoito Oy:n ja UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistajaohjauksen periaatteet »

 

Avaintietoasiakirjat

 

Fennia varainhoitovakuutus KID »

Fennia varainhoitokapitalisaatio KID »

Omaisuusluokka Maailma osakkeet KID »

 

UB-konsernin yhtiöt käyttävät sidonnaisasiamiehiä. Käytetyt sidonnaisasiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen sidonnaisasiamiesrekisteriin, joka on löydettävissä osoitteesta:

https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/sidonnaisasiamiehet