Ajankohtaista

UB:n webinaari: Vakautta ja turvaa kiinteistöistä

 

Webinaarissamme 27.8.2020 salkunhoitaja Perttu Hokkanen ja sijoitusjohtaja Kimmo Hurrila keskustelivat kiinteistösijoittamisesta vallitsevassa markkinatilanteessa. Asiantuntijamme käsittelivät webinaarissa muun muassa seuraavia aiheita:

 

Koronakriisin vaikutukset kiinteistömarkkinaan

Kevät ja kesä olivat kiinteistötransaktiomarkkinassa hiljaista aikaa, mutta markkinassa on näkyvissä piristymistä syksyä kohti mentäessä. Kiinteistötyypeistä päivittäistavarakauppakohteet ja logistiikkakohteet ovat pärjänneet parhaiten koronakriisissä. Myös palvelukiinteistöt ja asunnot on nähty vakaina sijoituskohteina koronakriisin aikana. Suurimpia kärsijöitä ovat olleet hotellikiinteistöt ja kauppakeskukset.

 

Alhainen korkotaso tukee kiinteistösijoituksia

Näkemyksemme mukaan koronakriisin taloudelliset hoitotoimet tukevat kiinteistömarkkinaa. Korkotason oletetaan pysyvän matalalla pitkälle tulevaisuuteen ja pitkän sekä vakaan kassavirran merkitys korostuu, kuten myös vuokralaisten toimiala ja kyky selvitä kriisistä.

 

UB Suomi Kiinteistöt -rahaston kuulumiset

Kevään ja kesän aikana rahasto on jatkanut kohdehankintoja ja tehnyt aktiivisesti tarjouksia erityyppisistä kiinteistöistä. Elokuun alussa rahasto hankki omistukseensa teollisuus- ja varastokiinteistön Vantaalta. Kohteessa on päävuokralaisena Lassila & Tikanoja Oy pitkällä vuokrasopimuksella. Lisäksi rahastoon on hankittu asuntoja pääkaupunkiseudulta. Rahasto on myös tutkinut kokonaisten asuntokohteiden rakennuttamista rahaston omistukseen ja näiden osalta neuvotteluja jatketaan syksyn aikana.

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

 

Webinaarin asiantuntijamme

 

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

Koulutus: valtiotieteiden maisteri, Cefa

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: osakesalkunhoitaja, Kirkon keskusrahasto; varainhoitaja, Mandatum Life; sijoitusjohtaja, Ålandsbanken Asset Management; omaisuudenhoitaja, Gyllenberg Asset Management

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

 

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: johtaja, kiinteistöjen myynnit ja ostot 2013–2018, aluepäällikkö 2008–2013, asiakaspäällikkö 2005–2008, Sponda Oyj; kiinteistöanalyytikko 2000–2004, OP-Eläkekassa

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Perttu Hokkanen


+358 (0)40 089 6784

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.