Ajankohtaista

Vastuullisuuskatsaukset 2020

 

Sijoitustoimintamme ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana tämän tavoitteen toteuttamista otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, miten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuottoihin.

 

Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme ja rahastoistamme vastuullisuusanalyysit. Tuoreimmat vuosikatsaukset löytyvät kootusti alla olevista linkeistä:

 

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TOIMENPITEET UNITED BANKERSILLA 2020

 

United Bankers Oyj:n Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2020 on yhteenveto yhtiön vastuullisen sijoittamisen toteuttamisesta ja kehitystoimenpiteistä vuonna 2020.

 

Lue UB:n Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2020 »

 

METSÄRAHASTOT

 

Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat talousmetsien luonnonhoito, vesien suojelu ja metsien monimuotoisuuden turvaaminen sekä edistäminen niin talous- kuin luonnonmetsissä. UB:n metsärahastot haluavat olla kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.

 

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Metsän Vastuullisuuskatsaus 2020 »

 

OSAKE-, KORKO- JA MONISTRATEGIARAHASTOT

 

Aloitimme keväällä 2020 yhteistyön vastuullisuusarviointiin erikoistuneen yhtiön Impact-Cubedin (IC) kanssa. IC on yritys, joka tarjoaa rahastojen vaikuttavuuden arviointia sekä arvioimiseen liittyviä työkaluja ja dataa. IC suorittaa vaikuttavuusarvioinnin kaikista osake-, korko- ja monistrategiarahastoistamme (pois lukien indeksirahasto UB Amerikka). IC tekee rahastoistamme kokonaisvaltaisen vaikuttavuusarvioinnin, jonka faktorit perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 

Analyysit tehtiin maaliskuussa 2020 sekä joulukuussa 2020. Jo yhdeksän kuukauden yhteistyön aikana rahastoissamme tapahtui IC:n analyysin perusteella selkeää siirtymistä luonnonvaroja säästävämpään sekä ympäristöä ja yhteiskuntaa enemmän huomioivaan toimintaan.

 

Tutustu rahastojen vastuullisuusraportteihin:

 

UB Aasia REIT Plus »

UB EM Frontier Real Assets »

UB EM Infra »

UB Eurooppa REIT »

UB Global REIT »

UB High Yield »

UB HR Suomi »

UB Infra »

UB Korko Plus »

UB Lyhyt Korko »

UB Maailma »

UB Pohjois-Amerikka REIT »

UB Smart »

UB Thales Argo »

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT VASTUULLISUUDEN MITTAAMISESSA JA RAPORTOIMISESSA

 

 

UB Rahastoyhtiö Oy ei vielä luokittele rahastojaan kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR-asetus) mukaisiin rahoitustuoteryhmiin. Implementointityö SFDR-asetuksen mukaisten kestävyysriskien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomioimiseksi on UB:ssa vielä kesken johtuen SFDR-asetukseen tietyiltä osin tulevien tarkennuksia epäselvästä tilasta ja voimaantulosta.
Katsauksissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä.