Ajankohtaista

UB:n webinaari: Metsäsijoittaminen

 

Webinaarissamme 3.6.2020 sijoitusjohtaja Allan Eriksén, sijoitusjohtaja Teemu Perälä ja salkunhoitaja Kari Kangas käsittelivät talouteen ja metsäsijoittamiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

 

Markkinakatsaus

Markkinat hinnoittelevat talouden nopeaa palautumista kriisiä edeltävälle tasolle – ovatko virus ja kuluttajat samaa mieltä?

 

Metsäklusterin näkymät ja megatrendit

Metsäklusteriin vaikuttavat positiivisesti useat pitkäaikaiset megatrendit. Kuluttajien lisääntyvä ympäristötietoisuus ja verkkokaupan, pehmopapereiden käytön ja puurakentamisen kasvu lisäävät metsäteollisuustuotteiden kysyntää tulevaisuudessa.

 

UB Metsä – kestävä vaihtoehto yli koronakriisin

Metsäsektori tulee ennusteiden mukaan selviytymään monia muita aloja paremmin pandemiasta. Metsäkiinteistöt ovat historiallisesti säilyttäneet hyvin arvonsa myös kriisien aikana.

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

Webinaarin asiantuntijamme:

 

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja

Koulutus: KTM

UB:lla vuodesta: 2009

Työskennellyt aiemmin: head of market making, Arctos; head of equity trading, Nordea

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

Allan Eriksén


+358 (0)9 2538 0292

 

Teemu Perälä, sijoitusjohtaja

Koulutus: KTK

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: salkunhoitaja (suomalaiset osakkeet), Alfred Berg

Teemu Perälä, salkunhoitaja

salkunhoitaja

Teemu Perälä


+358 9 2538 0369

 

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

Koulutus: MMT, YTM, Metsänhoitaja

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: metsäalan ekonomisti, YK:n talouskomissio; metsäpoliittinen neuvonantaja, YK:n metsäfoorumi; johtaja, Stora Enso; toimitusjohtaja, Suomen Sijoitusmetsät Oy

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

salkunhoitaja, UB Metsä

Kari Kangas


+358 (0)40 090 3133

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.