Ajankohtaista

Tuottoa kiinteistöjä kehittämällä

 

Webinaarissamme 17.11.2021 käsiteltiin muun muassa seuraavia kysymyksiä: Minkälaiset ovat eri kiinteistöluokkien tuotto-odotukset tällä hetkellä? Mitä lisäarvoa voidaan saavuttaa kiinteistökehittämisellä?
 
Keskustelijoina Senior Advisor Erkka Valkila ja Suomen Vuokranantajien hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen sekä rahaston salkunhoitaja Perttu Hokkanen ja sijoitusjohtaja Kimmo Hurrila.

 

KATSO WEBINAARI-TALLENTEESTA KOKO ESITYS:

 

 

Webinaarin asiantuntijat:

 

Erkka Valkila, Senior Advisor, UB Suomi Kiinteistöt

Senior Advisor, UB Suomi Kiinteistöt

Erkka Valkila


Jouni Lehtinen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry

hallituksen puheenjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry

Jouni Lehtinen


 

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

Koulutus: valtiotieteiden maisteri, Cefa

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: osakesalkunhoitaja, Kirkon keskusrahasto; varainhoitaja, Mandatum Life; sijoitusjohtaja, Ålandsbanken Asset Management; omaisuudenhoitaja, Gyllenberg Asset Management

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

 

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: johtaja, kiinteistöjen myynnit ja ostot 2013–2018, aluepäällikkö 2008–2013, asiakaspäällikkö 2005–2008, Sponda Oyj; kiinteistöanalyytikko 2000–2004, OP-Eläkekassa

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Perttu Hokkanen


+358 (0)40 089 6784

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.