Ajankohtaista

Metsäsektorin innovaatiot ja ilmastovaikutukset

 

Webinaarissamme 26.1.2022 salkunhoitajat Teemu Perälä ja Kari Kangas keskustelivat Jukka Raskun johdolla metsäalan uusista innovaatioista sekä metsän ja puumateriaalin roolista ilmastotavoitteissa.

 

KATSO WEBINAARITALLENNE:

 

Webinaarin asiantuntijamme:

 

Teemu Perälä, salkunhoitaja

Koulutus: KTK

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: salkunhoitaja (suomalaiset osakkeet), Alfred Berg

Teemu Perälä, salkunhoitaja

salkunhoitaja

Teemu Perälä


+358 9 2538 0369

 

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

Koulutus: MMT, YTM, Metsänhoitaja

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: metsäalan ekonomisti, YK:n talouskomissio; metsäpoliittinen neuvonantaja, YK:n metsäfoorumi; johtaja, Stora Enso; toimitusjohtaja, Suomen Sijoitusmetsät Oy

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

salkunhoitaja, UB Metsä

Kari Kangas


+358 (0)40 090 3133

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.