Ajankohtaista

Metsäsektorin kasvava ja kehittyvä arvoketju

 

Webinaarissamme 28.4.2021 salkunhoitajat Teemu Perälä ja Kari Kangas keskustelivat Jukka Raskun johdolla metsäsektorin koko arvoketjusta sijoituskohteena. Webinaarissa käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

 

Megatrendit tukevat metsätoimialaa

Miten megatrendit kuten ympäristötietoisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen tukevat metsäsektorin kasvua ja kehitystä?

 

Puun ja puupohjaisten materiaalien markkinatilanne

Miltä näyttää puurakentamisen, paperin, pakkausmateriaalien ja pehmopapereiden tulevaisuus? Mitä kaikkea puuhun pohjautuvilla tuotteilla voi jo korvata?

 

Uusi erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global

Miten sijoituskohteet jakautuvat metsärahastojen ja listattujen osakkeiden kesken? Mitkä markkina-alueet, toimialat ja valintaperusteet painottuvat sijoituskohteiden valinnassa?

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

Webinaarin asiantuntijamme:

 

Teemu Perälä, sijoitusjohtaja

Koulutus: KTK

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: salkunhoitaja (suomalaiset osakkeet), Alfred Berg

Teemu Perälä, salkunhoitaja

salkunhoitaja

Teemu Perälä


+358 9 2538 0369

 

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

Koulutus: MMT, YTM, Metsänhoitaja

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: metsäalan ekonomisti, YK:n talouskomissio; metsäpoliittinen neuvonantaja, YK:n metsäfoorumi; johtaja, Stora Enso; toimitusjohtaja, Suomen Sijoitusmetsät Oy

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

salkunhoitaja, UB Metsä

Kari Kangas


+358 (0)40 090 3133

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.