Ajankohtaista

Markkinatilanne ja tehokkaan sijoitussalkun rakentaminen juuri nyt

 

Webinaarissamme 2.9.2021 strategi Allan Eriksén ja salkunhoitaja Tom Wiik keskustelivat yksityisasiakkaiden varainhoidon johtajan Juuso Uskin johdolla vallitsevasta markkinatilanteesta sekä siitä, miten tällä hetkellä rakennetaan tehokas sijoitussalkku. Webinaarissa käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

 

Katsaus markkinatilanteeseen

Miltä markkina näyttää tällä hetkellä sijoittajan näkökulmasta? Elämme ennätysmatalien korkojen maailmassa – miten tämä tulee huomioida sijoitussalkun rakentamisessa? Onko hajauttaminen avainasemassa?

 

Sijoitussalkun rakentaminen

Minkälaisia komponentteja varainhoitajamme käyttävät salkunhoidossa? Voiko aktiivisen sijoittamisen ja indeksisijoittamisen parhaat puolet yhdistää? Entä millä tavoin rakennamme tehokkaan salkun juuri nyt, ja onko nyt hyvä hetki sijoittaa vai onko liian myöhäistä?

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

Webinaarin asiantuntijamme:

 

Allan Eriksén, strategi

Koulutus: KTM

UB:lla vuodesta: 2009

Työskennellyt aiemmin: head of market making, Arctos; head of equity trading, Nordea

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

Allan Eriksén


+358 (0)9 2538 0292

 

Tom Wiik, salkunhoitaja, UB Thales Argo

Koulutus: Kyo

UB:lla vuodesta: 2019

Työskennellyt aiemmin: Evli Pankki Oyj 1998-2012; SEB Varainhoito Oy 2012-2015; Taaleri Oyj 2016-2017; Visio Varainhoito Oy 2017-2019; UB Omaisuudenhoito Oy 2019-

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.