Ajankohtaista

Kiinteistösijoittaminen muuttuneessa markkinatilanteessa

 

Webinaarissamme 18.5.2022 salkunhoitajat Perttu Hokkanen ja Mikko Hentinen sekä JLL Finland Oy:n toimitusjohtaja Tero Lehtonen keskustelivat Kimmo Hurrilan johdolla muun muassa kiinteistöjen arvoista inflaation ja nousevien korkojen aikana sekä kaupankäyntivolyymeistä.

 

KATSO WEBINAARITALLENNE:

 

Webinaarin asiantuntijamme:

Tero Lehtonen, toimitusjohtaja, JLL Finland Oy

toimitusjohtaja, JLL Finland Oy

Tero Lehtonen


Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Perttu Hokkanen


+358 (0)40 089 6784
Mikko Hentinen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Mikko Hentinen


+358 40 748 6065
Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

 

UB Suomi Kiinteistöt | Seuraava merkintäpäivä 31.5.2022 | Minimimerkintä 20 0000 €

Lue lisää ja merkitse »

 

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt | Seuraava merkintäpäivä 30.6.2022 | Minimimerkintä 5 000 €

Lue lisää ja merkitse »

 

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.