Ajankohtaista

Instituutiot kiinteistösijoittajina

 

Webinaarissamme 20.5.2021 salkunhoitaja Perttu Hokkanen ja Eläkekassa Verson toimitusjohtaja Pasi Strömberg keskustelivat sijoitusjohtaja Kimmo Hurrilan johdolla kiinteistösijoittamisesta instituutioiden näkökulmasta. Webinaarissa käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

 

Vallitseva markkinatilanne ja näkymät

Miten inflaatio-odotukset ja korkotason nousu vaikuttavat sijoituksiin?

 

Instituutiosijoittajan sijoitusstrategia

Miten instituutiosijoittaja hajauttaa sijoituksensa eri sijoitusluokkien kesken? Mitä kiinteistötyyppejä instituutiosijoittajan strategiassa painotetaan?

 

Kiinteistösijoitusten strategiamuutos

Millaisia muutoksia kiinteistösijoittamisessa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana? Mitkä kiinteistötyypit sijoittajia nyt kiinnostavat, ja millaisia ovat eri kiinteistötyyppien markkinatuottovaatimukset?

 

UB Suomi Kiinteistöt -rahaston kuulumiset

Salkunhoitaja kertoo rahaston strategiasta, uusimmista hankinnoista sekä historiallisen laajasta hankeputkesta.

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

 

Webinaarin asiantuntijamme

 

Pasi Strömberg, toimitusjohtaja, Eläkekassa Verso

Pasi Strömberg, toimitusjohtaja, Eläkekassa Verso

toimitusjohtaja, Eläkekassa Verso

Pasi Strömberg


 

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: johtaja, kiinteistöjen myynnit ja ostot 2013–2018, aluepäällikkö 2008–2013, asiakaspäällikkö 2005–2008, Sponda Oyj; kiinteistöanalyytikko 2000–2004, OP-Eläkekassa

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Perttu Hokkanen


+358 (0)40 089 6784

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.