Ajankohtaista

UB Thales Argo – uusi globaali osakerahasto

 

Webinaarissamme 20.1.2021 analyytikko Ernst Grönblom ja salkunhoitaja Tom Wiik kertoivat, kuinka voittajaosakkeet valitaan. Keskustelun moderaattorina toimi yksityisasiakkaiden varainhoidon johtaja Juuso Uski. Webinaarissa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista:

 

Voittajaosakkeen valitseminen

Minkälainen on ihanneyhtiö ja minkälaisia arvonmääritysmetodeita UB Thales Argo -rahaston salkunhoidossa käytetään? Entä mitä tarkoitetaan Winner-take-all -ilmiöllä?

 

Erikoissijoitusrahasto UB Thales Argo

UB Thales Argo on globaali osakerahasto, joka etsii salkkuunsa yhtiöitä, joilla on merkittävä kasvupotentiaali pitkällä tähtäimellä. Rahastolla on erittäin keskittynyt salkku, jossa on normaalioloissa noin 10–12 osaketta. Sijoitushorisontti on pitkä, ja tavoitteena on pitää valitut osakkeet rahastossa usean vuoden ajan.

 

Kenelle UB Thales Argo sopii?

Rahasto sopii sijoittajalle, jolla on aiempaa kokemusta rahastosijoittamisesta ja joka etsii korkean riskitason sijoituskohdetta sekä tavoittelee sijoituksilleen keskimääräistä osakemarkkinaa parempaa tuottoa.

 

KATSO WEBINAARI-TALLENTEESTA KOKO ESITYS SEKÄ VASTAUKSET KIINNOSTAVIIN YLEISÖKYSYMYKSIIN:

Webinaarin asiantuntijat:

 

Ernst Grönblom, analyytikko, UB Thales Argo

Koulutus: OTK, MBA

UB:lla vuodesta: 2020

Työskennellyt aiemmin: Oy Sigma Ab (perheyritys) 2002–2009; Helsinki Capital Partners rahastoyhtiö 2009–2020; Salkunhoitaja HCP Focus erikoissijoitusrahastossa perustamisesta (joulukuu 2012) maaliskuuhun 2020

Ernst Grönblom, analyytikko, UB Thales Argo

analyytikko, UB Thales Argo

Ernst Grönblom


Tom Wiik, salkunhoitaja, UB Thales Argo

Koulutus: Kyo

UB:lla vuodesta: 2019

Työskennellyt aiemmin: Evli Pankki Oyj 1998-2012; SEB Varainhoito Oy 2012-2015; Taaleri Oyj 2016-2017; Visio Varainhoito Oy 2017-2019; UB Omaisuudenhoito Oy 2019-

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.