Ajankohtaista

UB Suomi Kiinteistöt - katsaus 2020 ja näkymät 2021

 

Webinaarissa asiantuntijamme kertoivat Suomen kiinteistömarkkinan kuulumisista, UB Suomi Kiinteistöt -rahaston toiminnasta vuonna 2020 sekä rahaston tulevista hankkeista. Keskustelun vetäjänä toimi Jukka Rasku. Webinaarissa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista:

 

Suomalainen kiinteistömarkkina – katsaus vuoteen 2020

Miten koronapandemia vaikutti kaupankäyntiin ja esimerkiksi vuokramarkkinaan viime vuonna? Minkälaisia eroja nähtiin eri kiinteistötyyppien välillä? 

 

Kiinteistömarkkinan näkymät vuodelle 2021

Kiinteistömarkkinalle ennakoidaan aktiivisuutta. Suomalainen kiinteistömarkkina kiinnostaa myös ulkomaalaisia sijoittajia, mutta mitkä ovat koronapandemiasta johtuvien rajoitusten vaikutukset? Entä minkälaisessa rahoitus- ja korkoympäristössä toimitaan?

 

UB Suomi Kiinteistöt -rahaston kuulumiset

Miten rahaston salkunhoidossa reagoitiin koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan keväällä 2020? Minkälaisia hankintoja rahastoon tehtiin, ja miltä näyttävät rahaston kohteet ja tuotto-odotukset vuodelle 2021?

 

KATSO WEBINAARI-TALLENTEESTA KOKO ESITYS SEKÄ VASTAUKSET KIINNOSTAVIIN YLEISÖKYSYMYKSIIN:

 

 

Webinaarin asiantuntijat:

 

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

Koulutus: valtiotieteiden maisteri, Cefa

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: osakesalkunhoitaja, Kirkon keskusrahasto; varainhoitaja, Mandatum Life; sijoitusjohtaja, Ålandsbanken Asset Management; omaisuudenhoitaja, Gyllenberg Asset Management

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

 

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: johtaja, kiinteistöjen myynnit ja ostot 2013–2018, aluepäällikkö 2008–2013, asiakaspäällikkö 2005–2008, Sponda Oyj; kiinteistöanalyytikko 2000–2004, OP-Eläkekassa

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Perttu Hokkanen


+358 (0)40 089 6784

 

Kuva: Aihio Arkkitehdit Oy

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.