Ajankohtaista

Blogi 16.9.2021 08:58
Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy

UB Smart soveltuu erilaisiin markkinatilanteisiin

 

Hienot nousukaudet ja dramaattisen yllätykselliset notkahdukset ovat seuranneet toisiaan epäsäännöllisin väliajoin taloudessa ja markkinoilla. Yhteistä useimmille tilanteille on ollut markkinoiden käyttäytyminen ennakko-odotuksista poikkeavalla tavalla tai reaalitalouden tilanteesta irtautuen. Osakkeiden kurssikehityksen ennustaminen on vaikeaa jopa maailman terävimmille analyytikoille ja salkunhoitajille.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Smart on rakennettu kahden tärkeän opin, hajauttamisen ja ylilyöntien tunnistamisen, varaan. UB Smart hajauttaa sijoituksensa mahdollisimman laajasti ja pyrkii näin eliminoimaan yksittäisten riskien toteutumisen. UB Smart sijoittaa globaalisti ja hajauttaa sijoituksensa laajasti kolmeen eri omaisuusluokkaan: korkoihin, osakkeisiin ja reaaliomaisuuteen. Eri omaisuusluokkien kehitys tasapainottaa salkkua ja tuottokehitys voidaan saada vakaaksi. UB Smartissa tavoitteena ei ole ennustaa, nousevatko tai laskevatko kurssit ensi viikolla tai seuraavassa kuussa. Sen sijaan UB Smart ottaa kantaa markkinoiden voimakkaisiin ylilyöntitilanteisiin silloin, kun niitä satunnaisesti ilmenee. UB Smart kasvattaa osakepainoaan silloin, kun markkina on negatiivisten uutisten painamana äärimmäisen ylimyyty. Vastaavasti UB Smart keventää osakepainoaan silloin, kun asiat maailmassa tuntuvat olevan kohdallaan ja pörssikurssit ovat nousseet voimakkaasti.

 

UB Smart on toiminut tällä strategialla vuodesta 2015. Rahaston keskimääräinen vuosituotto viimeisten viiden vuoden ajalta on +6,27 % (31.8.2021). Rahasto on ollut myös Helsingin Sanomien julkaiseman rahastovertailun kestomenestyjä, kun arvioidaan riski-tuotto-suhteeltaan tehokkainta rahastoa. Vertailussa ovat mukana suomalaisten yleisimmin omistamat rahastot. Tämä kertoo siitä, että yksinkertainen ja kurinalainen sijoitusstrategia toimii myös nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

 

Tutustu UB Smart -rahastoon »

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin rahaston virallisissa materiaaleissa.