Ajankohtaista

UB Metsä -rahastoon sääntömuutos 15.3.2021

 

UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 8.2.2021 päättänyt korottaa UB Metsä -nimisen erikoissijoitusrahaston merkintäpalkkion enimmäismäärän 10 %:iin merkintäsummasta. Merkintäpalkkion enimmäismäärän korotuksella on tarkoitus mahdollistaa rahaston nk. soft close, jossa tarkoituksena on tilapäisesti merkintäpalkkiota korottamalla rajoittaa rahastoon jätettävien merkintätoimeksiantojen määrää. Soft closessa merkintäpalkkio voidaan UB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen päätöksellä siirtää osittain tai kokonaan rahastolle. Tilapäisestä merkintäpalkkion korotuksesta ja sen kestosta ilmoitetaan erikseen rahaston nettisivuilla. Sääntömuutos ei edellytä toimia osuudenomistajilta. Sääntömuutos astuu voimaan 15.3.2021. Lisätietoja sääntömuutoksesta saatte sähköpostitse UB Rahastoyhtiö Oy:stä rahasto@unitedbankers.fi.

 

Säännöt voimassa 15.3.2021 alkaen »

Tiedotetta on päivitetty 18.2.2021. Alkuperäisessä tiedotteessa ilmoitettiin virheellisesti, että rahaston kiinteän hallinnointipalkkion enimmäismäärää korotetaan 10%:iin merkintäsummasta.