Ajankohtaista

UB Metsä -rahaston kvartaalikatsaus on julkaistu

 

Salkunhoitajan kommentti

 

Rahaston arvonlaskentapäivänä 15.12. rahaston omistamien kiinteistöjen kokonaispinta-ala oli 65 799 hehtaaria. Rahasto osti sijoituspolitiikkansa mukaisesti useita tiloja yksityismetsänomistajilta, yhteensä 1 834 hehtaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana. Metsärahastot, muut institutionaaliset sijoittajat sekä yksityishenkilöt ovat aktiivisia metsäkiinteistömarkkinoilla eikä näköpiirissä ole tähän muutoksia. Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta johtanee jatkossakin hintojen maltilliseen nousuun metsätilamarkkinoilla.

 

Lue koko katsaus »

 

 

Tämä rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Sijoittajan ei tule perustaa sijoituspäätöstään tähän rahastokatsaukseen. Rahastokatsausta laadittaessa on pyritty tietojen luotettavuuteen, mutta UB Rahastoyhtiö Oy ei voi taata tämän katsauksen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa sen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta rahaston riskit ilmenevät. Kaikkien UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä ja sivulta www.unitedbankers.fi. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.