Ajankohtaista

Toimistot ja logistiikka – kiinteistömarkkinan megatrendit

 

Webinaarissamme 9.12.2020 kiinteistöasiantuntijat Tero Uusitalo ja Jarkko Lehtonen keskustelivat kiinteistösijoittamiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista Jukka Raskun johdolla. Webinaarissa käsiteltiin muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 

Liikekiinteistömarkkinan iso kuva

Miten megatrendit kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio näkyvät kiinteistömarkkinoilla? Millaisia muutoksia koronapandemia on aiheuttanut kiinteistökauppojen ja -sijoitusten volyymeihin?

 

Pohjoismaiset Liikekiinteistöt tilannekatsaus

Miten rahastossa on huomioitu kiinteistömarkkinan muutokset? Mihin salkunhoitaja kiinnittää eniten huomiota tällä hetkellä?

 

Toimiston tulevaisuus

Etätyöskentely on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana voimakkaasti. Onko muutos pysyvä ja muuttuuko toimistotilan tarve tulevaisuudessa? Miltä tulevaisuuden toimisto näyttää? Sijainti, sijainti, sijainti – mutta mikä on hyvä sijainti?

 

Miksi logistiikkakiinteistöt kiinnostavat kaikkia?

Verkkokaupan kasvu vaatii yhä enemmän rakennuksia, joiden kautta tavaravirrat kulkevat. Millaisiin paikkoihin logistiikkakiinteistöjä tarvitaan, ja mitä merkitsee Last Mile Logistics?

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

Webinaarin asiantuntijat:

 

Tero Uusitalo, Co-Head of Capital Markets, JLL Finland

Tero Uusitalo, Co-Head of Capital Markets, JLL Finland

Co-Head of Capital Markets, JLL Finland

Tero Uusitalo


 

Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: lokaali AM-partneri Sveafastigheter -rahastoyhtiölle oman yhtiön kautta 2011-2014; myyntipäällikkö, kiinteistöt, Kesko-konsernin yhtiöt 2004-2011

Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Jarkko Lehtonen


 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.