Ajankohtaista

Sääntömuutoksia UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimissa rahastoissa 30.11.2022

 

UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 4.10.2022 päättänyt sääntömuutoksista rahastojen varojen ja velkojen arvostusajankohtaan sekä merkintä- ja lunastustoimeksiantojen katkoaikoihin. Sääntömuutos koskee seuraavia UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia rahastoja:

 

 • Erikoissijoitusrahasto UB High Yield
 • Erikoissijoitusrahasto UB Maailma
 • Erikoissijoitusrahasto UB Smart
 • Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus
 • Sijoitusrahasto UB EM Infra
 • Sijoitusrahasto UB Eurooppa AI
 • Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT
 • Sijoitusrahasto UB Global REIT
 • Sijoitusrahasto UB Infra
 • Sijoitusrahasto UB Korko Plus
 • Sijoitusrahasto UB Lyhyt Korko
 • Sijoitusrahasto UB Suomi

 

Sääntömuutoksen jälkeen em. rahastojen varat ja velat arvostetaan arvonmäärityspäivän virallisiin päätöskursseihin. Merkintä- ja lunastustoimeksiannot tulee sääntömuutoksen jälkeen toimittaa klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä UB Rahastoyhtiöön, jotta toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän rahasto-osuuden arvoon.

 

Jokaisen rahaston päivitetyt säännöt löytyvät kyseisen rahaston omilta rahastokohtaisilta verkkosivuilta. Sääntömuutokset eivät edellytä toimia osuudenomistajilta. Sääntömuutokset astuvat voimaan 30.11.2022. Lisätietoja sääntömuutoksista on saatavilla UB Rahastoyhtiö Oy:stä rahasto@unitedbankers.fi.