Ajankohtaista

Pohjoismainen kiinteistömarkkina

 

Webinaarissamme 16.6.2020 sijoitusjohtaja Allan Eriksén ja salkunhoitaja Jarkko Lehtonen keskustelivat taloudesta ja pohjoismaiseen kiinteistömarkkinaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Asiantuntijamme käsittelevät webinaarissa muun muassa seuraavia aiheita:

 

Pohjoismaat selvinneet aiemmista kriiseistä hyvin

Taloudellinen elvytys vallitsevan koronakriisin aikana on ennätysuurta, mikä tukee palautumista.

 

Kiinteistömarkkina vetää henkeä ja pohtii eri kiinteistötyyppien tulevaisuutta

Viekö kasvanut etätyö toimistojen tarpeen? Onko verkkokaupan raju kasvu jatkamassa logistiikkakiinteistöjen nousua mahdollisen lamankin keskellä? Miten käy vähittäiskaupan kiinteistöjen?

 

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston kuulumiset

Rahasto on jatkanut vakaata toimintaansa myös pandemian aikana muun muassa hyvän hajautuksen ja pitkien vuokrasopimusten tukemana.

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

Webinaarin asiantuntijamme:

 

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja

Koulutus: KTM

UB:lla vuodesta: 2009

Työskennellyt aiemmin: head of market making, Arctos; head of equity trading, Nordea

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

Allan Eriksén


+358 (0)9 2538 0292

 

Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: lokaali AM-partneri Sveafastigheter -rahastoyhtiölle oman yhtiön kautta 2011-2014; myyntipäällikkö, kiinteistöt, Kesko-konsernin yhtiöt 2004-2011

Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Jarkko Lehtonen


+358 (0)9 2538 0359

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.