Ajankohtaista

Miksi sijoittaa pohjoismaisille kiinteistömarkkinoille?

 

Webinaarissamme 22.9.2020 sijoitusjohtaja Allan Eriksén ja salkunhoitaja Jarkko Lehtonen keskustelivat Pohjoismaiden taloustilanteesta ja pohjoismaisesta kiinteistömarkkinasta. Asiantuntijamme käsittelevät webinaarissa muun muassa seuraavia aiheita:

 

Pohjoismaisen kiinteistöhajauttamisen edut

Sosiaalisista yhtäläisyyksistä huolimatta talouden rakenteet ovat erilaisia. Talouden peruspilarit vaihtelevat maittain; Norjassa öljyteollisuus, Tanskassa lääketeollisuus, Ruotsissa autoteollisuus ja Suomessa metsäteollisuus. Nämä viennin eri alat tasapainottavat talouden syklejä. Sijoittaminen laajasti eri Pohjoismaihin onkin keino hajauttaa salkun riskiä.

 

Hajautus vuokralaisten toimialan mukaan

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastolla on noin 160 eri vuokralaista. Mitä toimialoja vuokralaiset edustavat ja miksi hajautus eri toimialoille on tärkeää?

 

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston kuulumiset

Rahaston salkunhoitaja kertoo, miten koronatilanne on vaikuttanut kiinteistöjen arvonkehitykseen sekä salkun tuottokehityksestä poikkeuksellisessa ympäristössä. Salkunhoitaja kertoo myös rahaston kohdesijoituksista sekä siitä, miten hyvä hajautus ja pitkät vuokrasopimukset tukevat salkun näkymiä.

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

Webinaarin asiantuntijamme:

 

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja

Koulutus: KTM

UB:lla vuodesta: 2009

Työskennellyt aiemmin: head of market making, Arctos; head of equity trading, Nordea

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

Allan Eriksén


+358 (0)9 2538 0292

 

Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: lokaali AM-partneri Sveafastigheter -rahastoyhtiölle oman yhtiön kautta 2011-2014; myyntipäällikkö, kiinteistöt, Kesko-konsernin yhtiöt 2004-2011

Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Jarkko Lehtonen


 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.