Ajankohtaista

Markkinakatsaus 18.5.2021 08:08
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Yllättääkö inflaatio?

 

Kurssit ovat nousseet ja valuaatiot ovat vähintäänkin koholla. Yritystulokset ja talous nousevat kovaa vauhtia – niin kuin pitääkin, jotta nykyiset arvostustasot ovat perusteltuja. 

 

Inflaatioteeman ja nousevien korkojen ajama rotaatio teknologiayhtiöistä arvo-osakkeisiin (perusteollisuus, pankit, energia…) toistuu sijoittajakeskusteluissa ja katsauksissa globaalisti. Yritysten marginaalit ovat jo huipputasoilla Yhdysvalloissa (noin 13 %, S&P 500) ja nähtäväksi jää, onnistuvatko yritykset siirtämään kustannuspaineensa asiakkaille hintoja nostamalla vai joutuvatko yhtiöt tinkimään katteistaan. Ainakin tällä hetkellä kuluttajilla on varaa ja halua kuluttaa, joten hintojen nousut ovat todennäköisiä kiihdyttäen edelleen inflaatiota.


Vaikka ensimmäisen kvartaalin hyvät tulokset eivät enää indeksitasolla kursseja jaksaneetkaan nostaa, yhtiötasolla isoja kurssimuutoksia nähtiin runsaasti. Markkinoiden volatiliteetti on kohonnut ja yleinen epävarmuus kurssien suunnasta on kasvanut.

 

Tätä katsausta kirjoitettaessa osakemarkkinoiden teflonpinta on alkanut säröillä. Erityisesti kovasti nousseet teknologia-hypeyhtiöt ovat laskeneet rajusti. Useat varainhoitajat ovat myös laskeneet osakepainojaan. Emme kuitenkaan usko isoon trendikäänteeseen; markkinahermoilu jatkunee, mutta tarjoaa myös ostopaikkoja pitkäjänteiselle sijoittajalle. Mikäli inflaatiopiikki jää lyhytaikaiseksi, kuten keskuspankit asian näkevät, markkinatunnelma parantunee jälleen.

 

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.