Ajankohtaista

Markkinakatsaus 14.3.2019 14:58
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Vuolas osinkovirta käynnistyy

 

Markkina on alkuvuonna mielestämme jo hinnoitellut kauppasodan sopimisen sekä Yhdysvaltain keskuspankin, fedin, rahapolitiikan täyskäännöksen. Loppuvuoden myyntipaniikki vaikutti ylilyönniltä mutta samoin saattaa olla alkuvuoden nousukin. Viime viikolla Euroopan heikentyneiden talousnäkymien johdosta EKP aloittaa uudestaan pankeille suunnatun TLTRO-rahoitusohjelmansa ja odotukset euroalueen koronnostoille pysyvät edelleen kaukana horisontissa. Saksan talousmoottori on siirtynyt tyhjäkäynnille investointien lykkäämisen sekä erityisesti autoteollisuuden ongelmien johdosta. Autoteollisuus alihankkijoineen työllistää Saksassa noin 900 000 ihmistä, joten sen merkitys koko taloudelle on valtava.

 

Yhdysvalloissa talousdata on edelleen varsin hyvää, ja toistaiseksi yritysten tulosennusteet ovat olleet vain maltillisessa laskussa. Tuloskaudestakin selvittiin pelättyä paremmin. Euroopassa sijoittajien huomio on yhä keskittynyt Brexit-neuvotteluihin, joiden määräaika on päättymässä ilman neuvoteltua sopimusta. Tärkeät äänestykset ovat käynnissä tällä viikolla, ja markkinoilla uskotaan määräajan lykkäykseen.

 

Suomessa on odotettavissa ennätyksellinen noin 13 miljardin osinkovirta ja osinkojen maksu sijoittajille on alkanut. Osa tästä palannee markkinoille uudelleen sijoitettavaksi. Tänä keväänä erityisen mielenkiinnon kohteena ovat metsäyhtiöt, joita ovat viime kuukausina heilutelleet kysymykset Kiinan sellumarkkinan tilanteesta. Sellun varastotasot ovat olleet nousussa ja hinnat lievässä laskussa. Sellun merkitys metsäyhtiöiden tuloksissa on kasvanut paperin painoarvon pienentyessä, joten seuraamme erityisellä mielenkiinnolla sellumarkkinan uutisvirtaa.