Ajankohtaista

Markkinakatsaus 16.12.2019 14:30
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Tummia pilviä taloustaivaalla

 

Sijoitusmarkkinoilla kesä on ollut volatiili ja tapahtumarikas. Vielä viime talvena markkinoilla uskottiin Yhdysvaltain keskuspankin koronnostojen jatkuvan koko tämän vuoden, mutta niin vain kauppasodan ja heikkenevän globaalin talouskasvun seurauksena korkoja laskettiin Yhdysvalloissa heinäkuun lopussa 0,25 %:lla. Markkinoilla odotetaan koronlaskujen jatkuvan myös loppuvuonna.

 

Yritysten tulosennusteet ovat laskussa ja on selvää, että globaali taloussuhdanne on heikkenemässä. Varsinkin valmistavan teollisuuden mittarit ovat heikentyneet nopeasti. Päättyvä tuloskausi on osunut suunnilleen ennusteisiin. Tiettyjen syklisten toimialojen, kuten auto-, teräs- sekä konepajateollisuuden näkymät loppuvuodelle ovat kuitenkin varsin heikkoja. Lisäksi pankkisektorin haasteet jatkuvat nykyisessä korkoympäristössä. Kauppasodan aiheuttama epävarmuus osuu rajusti erityisesti vientiriippuvaisen Saksan talouteen ja säteilee sieltä muualle Eurooppaan.

 

Osakemarkkinan nousun jatkumiselle on vaikea löytää perusteita, jos talousennusteet eivät lähde nousuun. Kauppasotaan pitäisi saada joku ratkaisu ennen kuin negatiivisten uutisten spiraali kiihtyy. Keskuspankkien elvytysvara on erityisesti Euroopassa aikaisempaa pienempi jo erittäin alhaalla olevien korkojen vuoksi. Lisäksi valtionlainojen korot ovat painuneet ennätysalhaisiksi ja esimerkiksi Saksan 10 vuoden valtionlainan korko on tätä kirjoitettaessa -0,65 %. Yhdysvalloissa yksityinen kulutus pitää talouden edelleen käynnissä mutta tummia pilviä kerääntyy myös Yhdysvaltojen taivaalle. Lisäksi tämän vuoden aikana olemme oppineet, että yksittäiset twiitit voivat heilauttaa markkinasentimenttiä nopeasti.

 


Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.