Ajankohtaista

Markkinakatsaus 28.2.2020 08:44
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Tartunta leviää

 

Koronavirus ja siihen liittyvä uutisointi ovat singonneet pitkään jatkuneen nousumarkkinan raiteiltaan. Vaikka Kiinan uusien tartuntatapausten määrä on virallisten numeroiden valossa kääntynyt laskuun, ovat määrät nousussa läntisessä Euroopassa sekä Etelä-Koreassa ja Japanissa. Kiinan talous on ollut tilanteen seurauksena syväjäässä tammi-helmikuussa, mutta talous palautunee siellä hiljalleen raiteilleen keskuspankin elvytystoimien tukemana. Hongkongissa elvytystä tehdään jopa ”helikopterirahalla” eli kaikille täysi-ikäisille jaetaan 10 000 Hongkongin dollaria käytettäväksi. Vielä noin viikko sitten markkinat diskonttasivat V-muotoista elpymistä, mutta nyt viruksen levittyä Kiinan ulkopuolelle elpyminen siirtyy ja vuoden ensimmäinen vuosipuolisko jäänee talouskasvultaan heikoksi kautta maailman.

 

Yhdysvaltain viimeaikaisissa talousluvuissa on niin ikään nähty heikkenemistä. Palvelualojen ostopäällikköindeksi laski jopa alle 50 pisteeseen, mikä indikoi alhaisempaa talousaktiviteettia. Tämä on sikäli huolestuttavaa, että iso osa USA:n taloudesta pyörii palvelusektorin ympärillä ja kuluttajat ovat tähän saakka jatkaneet kulutustaan hyvään tahtiin. Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionlainan korko on laskenut jo noin 1,1 %:n tasolle, joka on ennätysalhainen lukema. Korkotaso indikoi vaimeaa talouskasvua, alhaista inflaatiota ja turvasatamakysyntää. Yhdysvaltain keskuspankilta odotetaan tälle vuodelle kahta tai kolmea koronlaskua.

 

Taakse jäänyt tuloskausi meni suunnilleen odotusten mukaisesti ja koronavirukseen liittyvä kommentointi oli vielä melko vähäistä. Katsauskauden jälkeen muun muassa teknologiajätit Apple ja Microsoft ovat varoittaneet viruksen vaikutuksista liiketoimintaansa ja lienee selvää, että varoituksia on tulossa lisää useilta toimialoilta. Pandemiauhan alla on luonnollista, että lentoliikenne, matkailu, luksustavarat ja autoteollisuus ovat olleet suurimpien kärsijöiden joukossa.

 

Markkina on tuleviin tulosennustelaskuihin jo reagoinut, mutta vielä on vaikea sanoa, onko korjausliike ollut riittävä. Osakekurssiit ovat laskeneet voimakkaasti lyhyessä ajassa ja volatiliteetti on kohonnut selvästi. Heilunta jatkunee virusuutisoinnin mukana edelleen lähiviikkoina. Huolimatta edellä mainituista negatiivisista teemoista uskomme, että diskonttausvoimaa toiseenkin suuntaan löytyy, jos uusien tartuntojen määrä kääntyy laskuun myös läntisessä maailmassa. Osinkokausi on nurkan takana ja vanhaa toistaaksemme: korot eivät ihan heti taida nousta.

 

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.