Ajankohtaista

Markkinakatsaus 16.12.2019 14:40
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Talousluvuissa käänne parempaan?

Sijoitusvuotta 2019 on leimannut lähes yksinomaan Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota ja siihen liittyvät jännitteet. Kauppasotauutisointi on määrittänyt markkinoiden liikkeet ja talouden fundamentit ovat jääneet taka-alalle. Kauppasodan aiheuttama epävarmuus on ollut myrkkyä investoinneille, ja kesän aikana makrotalousindikaattorit heikentyivät selkeästi globaalisti. Epävarmuuden seurauksena maailman talouskasvu on heikentynyt, mutta on kuitenkin vielä hyvällä tasolla. Erityisesti Yhdysvaltojen kulutusvetoinen talous on pysynyt hyvässä vauhdissa ja työllisyystilanne siellä on erittäin vahva.

 

Loppuvuotta kohti mentäessä joissakin talousindikaattoreissa on kuitenkin nähty myös paranemista. Markkina diskonttaakin tällä hetkellä paranevaa makrotaloutta ja odottaa pahimman kuopan olevan jo takana. Osakekurssit ovatkin useilla markkinoilla lähellä kaikkien aikojen huipputasojaan. Sijoittajat uskovat, että kauppasodassa voidaan saavuttaa lopulta positiivinen lopputulema. Tämän myötä myös makrotalouden ennustetaan paranevan. Vaikka teollisuuden ostopäälliköiden indeksit ovat heikoilla tasoilla, palvelualojen vastaavat indeksit ovat pysyneet positiivisella puolella. Edellä mainitut positiiviset odotukset ovat myös nostaneet korkoja molemmin puolin Atlanttia, ja Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut koronlaskujen olevan tältä erää jäissä.

 

Tulosennusteet ensi vuodelle ovat edelleen laskeneet ja osakemarkkinan valuaatiot nousseet. Vuoden 2020 ennusteilla S&P 500 -indeksin P/E-luku on nyt noin 18,5, mikä on jonkin verran keskiarvoa korkeammalla. Keskuspankkien tukema likviditeetti, alhaiset korot ja hyvät osinkotuotot ohjaavat edelleen varoja osakemarkkinoille. Tuloskasvun jatkuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta markkina jatkaisi nousuaan. Korkosijoitusten tuotto-odotukset pysynevät vaatimattomina ja vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten reaaliomaisuus, ovat edelleen houkutteleva vaihtoehto.

 

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.