Ajankohtaista

Markkinakatsaus 13.3.2020 09:29
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Myrskyn silmässä

 

Koronaviruksen leviäminen länsimaihin on aiheuttanut voimakasta epävarmuutta markkinoilla viimeisten parin viikon aikana. Kiinassa, ainakin virallisten lukujen valossa, tilanne on helpottamassa ja talous on käynnistymässä uudelleen. Kiinan voimakkaat toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi toimivat Kiinassa, mutta länsimaisissa demokratioissa yhtä voimakkaat toimenpiteet lienevät mahdottomia. Tästä johtuen viruksen tartuntasykli ilmeisesti tulee olemaan pidempi läntisessä maailmassa.

 

Globaalin talouden tuotannolliset ja logistiset ketjut ovat edelleen häiriötilassa ja tilanteen parantuminen normaaliksi kestänee kuukausia. Länsimaissa koronatartunnat lisääntyvät edelleen dramaattisesti, mikä tulee vaikuttamaan ihmisten liikkumiseen ja päivittäisiin rutiineihin. Kaikenlainen taloudellinen toimeliaisuus hidastuu samalla voimakkaasti. Oman häiriötekijänsä kansainväliseen liikkumiseen tuo mukanaan Yhdysvaltain määräämä alustavasti kuukauden pituinen lentokielto Schengen-maista.

 

Lisäksi öljyntuottajamaiden (Opec+) epäonnistuneiden tuotannonrajoitusta koskevien neuvotteluiden jälkeen Saudi-Arabia aloitti taistelun markkinaosuuksista ja laski öljyn vientihintojaan rajusti. Tämä romahdutti öljyn hinnan hetkellisesti jopa alle 30 dollariin/barreli. Öljyn hinnan lasku aiheuttaa kovia kannattavuuspaineita erityisesti Yhdysvaltain liuskeöljytuotannolle, jossa kannattavuusraja kulkee noin 25–50 dollarin/barreli välillä. Energiasektorin kannattavuuspaineet heijastuvat tätä kautta rahoitussektoriin mahdollisina luottotappioina, mikäli tilanne johtaa konkursseihin. Toisaalta kuluttajien lasku bensapumpulla pienenee varsinkin niissä maissa joissa polttoaineverotus on alhainen.

 

Tällä hetkellä negatiivisia iskuja satelee siis markkinoille monelta suunnalta. On kuitenkin hyvä muistaa että verrattuna vuoden 2008 finanssikriisiin rahoitussektori toimii ja systeemistä riskiä ei ole havaittavissa. Keskuspankit ovat valppaina ja ensimmäisiä tähän häiriötilanteeseen liittyviä koronlaskuja on jo tehty. Myös Euroopan keskuspankki lisää elvyttäviä toimia sekä laajentaa pankkien lainaohjelmaa. Korkotaso on toki jo valmiiksi ennätyksellisen alhaalla, joten korkojen laskun vaikutus talouteen on rajallinen. Korkopolitiikka ja muu rahapoliittinen elvytys ei sinänsä viruksen etenemistä estä, mutta se pehmentää osaltaan viruksen negatiivisia talousvaikutuksia ja antaa yrityksille aikaa sopeutua tilanteeseen. Odotamme myös poliittisten päättäjien lisäävän elvyttäviä toimenpiteitä lähiviikkoina kautta maailman.

 

Lienee selvää että tulosvaroituksia tulee lisää monilta toimialoilta ja viruksesta eniten kärsineet sektorit, kuten turismi ja lentoliikenne, kokevat kovan äkkijarrutuksen kysynnässä. Tulos- ja talouskasvuennusteet jatkavat laskusuunnassa. Ihmisten tarve matkustaa ja kuluttaa ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Kulutus- ja investointitarpeet siirtyvät eteenpäin ja patoutunutta kysyntää kertyy tuleville vuosineljänneksille. Jossain vaiheessa koronavirus saadaan hallintaan ja markkinoiden luottamus palautuu. Kulutuskysyntä ja rohkeus investoida palautuu, kun kriisin syvin vaihe on ohitettu. Sijoittajilla on taipumus diskontata talouden käänteet 6–12 kuukautta etukäteen ja käänne parempaan tullaan näkemään tälläkin kertaa paljon ennen reaalitalouden käännettä. Sama ilmiö nähtiin myös 2009 keväällä jolloin talousluvut menivät edelleen alaspäin, mutta pörssi kääntyi jo voimakkaaseen nousuun.

 

Markkinoiden volatiliteetti pysynee koholla lähiaikoina ja tunnelmat vaihtuvat nopeasti. Markkina lienee jo diskontannut koetun noin 30 % kurssilaskun jälkeen ainakin osittain tulevia tulosvaroituksia ja tulos- ja talousennusteiden laskua. Tästäkin kriisistä toivutaan ja asteittainen talouden normalisoituminen käynnistyy jossain kohtaa. Ehkä viimeistään silloin, kun rokote koronavirusta vastaan on valmis.

 

Tätä kirjoitettaessa koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset ja inhimillisten tragedioiden määrä ovat vielä hämärän peitossa. Kärsivällinen sijoittaja suosii ajallista hajautusta, pysyy sijoitussuunnitelmassaan ja muistaa hajauttaa sijoituksia myös omaisuuslajeittain. Tähän saakka ulkoisten shokkien aiheuttamat äkilliset pudotukset kurssitasossa ovat poikkeuksetta korjaantuneet 6–24 kuukauden kuluessa. Todennäköisesti näin käy tälläkin kerralla, vaikka epätoivo hallitseekin markkinoita lyhyellä aikavälillä.

 

 

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.