Ajankohtaista

Markkinakatsaus 28.9.2020 08:38
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Markkinoiden teflonpinta rakoilee

 

Hurja sijoitusvuosi 2020 on kääntymässä kohti viimeistä neljännestään. Markkinat ovat toipuneet kovaa vauhtia alkuvuoden koronakriisistä lähinnä teknologiasektorin vetämänä. Syksyn edetessä markkinat ovat olleet immuuneja negatiiviselle uutisvirralle, mutta viime viikkojen aikana markkinoiden teflonpinta on alkanut saada säröjä. Monien teknologiayhtiöiden ja erityisesti niin sanottujen ”hype”-yhtiöiden kurssit ovat laskeneet voimakkaasti. Haastavat arvostustasot ja huolet koronan mahdollisesta toisesta aallosta ovat olleet hyviä syitä myyntiaallolle. Lasku on tarttunut myös muihin toimialoihin ja indekseihin. Yksi pahimmista kärsijöistä viime päivien aikana on ollut pankkisektori, jota koettelee rahanpesuskandaalien nouseminen uudelleen otsikoihin. Jo aiemmin kuluneen vuoden aikana luottotappiot ovat kohonneet koronan seurauksena aiheuttaen painetta eurooppalaiselle pankkisektorille, joka onkin painunut hintaindeksillä mitattuna 1980-luvun tasoille.

Globaali talous on toipumisuralla mutta nousun kulmakerroin on tasoittunut. Monilla toimialoilla työttömyys pysyy pitkään ylhäällä ja se luonnollisesti vaikuttaa yksityiseen kulutukseen varsinkin, jos talouden elvytyspaketit pienenevät vähitellen. Pelot koronarajoitusten lisääntymisestä, kulman takana oleva tuloskausi ja pahassa solmussa olevat Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet hiertävät niin ikään markkinoita. Jälleen tapetilla olevat Brexit-neuvottelut kiristävät hermoja kummallakin puolen Englannin kanaalia. Yhdysvaltain presidentinvaalien vaalikamppailu hallitsee uutisvirtaa tulevat viikot ja monenlaisia käänteitä lienee odotettavissa siltäkin rintamalta.

Toistaiseksi massiiviset elvytysohjelmat jatkuvat ja lisää toimenpiteitä etsittäneen tarvittaessa. Yhdysvaltain keskuspankki pitää korot nykytasollaan vähintään vuoteen 2023 saakka, ja arvopapereiden osto-ohjelmat pysyvät käynnissä. Korot pysynevät Euroopassakin vuosikausia alhaalla ja inflaatioteema jäänee taka-alalle. Koronarokotetta odotetaan saataville laajemmin viimeistään ensi vuonna, eikä talouksilla ole enää varaa totaalisiin koronasulkuihin. Patoutunut investointikysyntä käynnistynee myös jollain aikavälillä. Edellä mainitut teemat mielessä pitäen ja ajallisesti hajauttaen pitkän tähtäimen osakesijoitukset ovat yhä perusteltuja huolimatta kohonneista arvostustasoista. Hajautusta miettiessä kannattaa pitää mielessä myös reaaliomaisuussijoitukset, jotka tarjoavat vakaata kassavirtaa ja suojaa inflaatiopeikolta.

 

 

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.