Ajankohtaista

Markkinatilanne kiinteistösijoittajan näkökulmasta

 

Webinaarissamme 13.5.2020 salkunhoitaja Perttu Hokkanen ja sijoitusjohtaja Kimmo Hurrila keskustelivat kiinteistösijoittamisesta vallitsevassa markkinatilanteessa. Asiantuntijamme käsittelivät webinaarissa muun muassa seuraavia aiheita:

 

Miten koronakriisi eroaa finassikriisistä?

Koronakriisi ei ole poistanut likviditeettiä markkinoilta samalla tavalla kuin finanssikriisi kymmenen vuotta sitten. Koronakriisi on ensisijaisesti vaikuttanut palvelualoihin, mutta kriisin kestosta riippuen vaikutuksia tullaan näkemään myös muualla taloudessa.

 

Epidemian vaikutukset kiinteistösijoituksiin

Alhainen korkotaso on historiallisesti aktivoinut sijoittamaan kiinteistöihin. Pitkän vuokrakassavirran merkitys korostuu, kuten myös vuokralaisten toimiala ja kyky selvitä kriisistä.

 

Alhainen korkotaso tukee kiinteistösijoituksia

Koronakriisi on vaikuttanut eri tavalla eri kiinteistötyyppeihin. Kauppakeskukset ja hotellit ovat kriisin suurimpia häviäjiä, kun taas logistiikkakiinteistöt ja päivittäistavarakauppakiinteistöt ovat pärjänneet kriisissä hyvin.

 

UB Suomi Kiinteistöt -rahaston kuulumiset

Alun pysähdyksen jälkeen vuokramarkkina on aktivoitunut ja näkemyksemme mukaan vuokramarkkina piristyy lisää vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

 

Webinaarin asiantuntijamme

 

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

Koulutus: valtiotieteiden maisteri, Cefa

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: osakesalkunhoitaja, Kirkon keskusrahasto; varainhoitaja, Mandatum Life; sijoitusjohtaja, Ålandsbanken Asset Management; omaisuudenhoitaja, Gyllenberg Asset Management

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

 

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: johtaja, kiinteistöjen myynnit ja ostot 2013–2018, aluepäällikkö 2008–2013, asiakaspäällikkö 2005–2008, Sponda Oyj; kiinteistöanalyytikko 2000–2004, OP-Eläkekassa

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Perttu Hokkanen


+358 (0)40 089 6784

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.