Ajankohtaista

Markkinakatsaus 10.6.2021 06:08
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Inflaation kiihtyminen vain väliaikaista?

 

Pelätty toukokuun markkinalasku jäi laajalla rintamalla toteutumatta, ja muutamat miinuspäivät nähtiin jälleen kerran ostopaikkoina. Markkinoille ovat aiheuttaneet edelleen päänvaivaa inflaation kiihtyminen ja pelot siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki joutuisi kiristämään rahapolitiikkaansa ennen kuin markkina on siihen valmis. Tällä hetkellä markkina tuntuu ostavan keskuspankin viestin siitä, että inflaation kiihtyminen on vain väliaikaista eikä tarvetta rahapolitiikan/elvytyshanojen kiristämiseen vielä ole. Niinpä inflaatio-odotukset eivät ole enää nousseet ja samoin Yhdysvaltain kymmenvuotisen valtionlainan korko on stabiloitunut noin 1,6 %:n tasolle.

 

Yleisesti ottaen markkinat eivät ole arvostusten näkökulmasta halpoja, ja useat sentimentti- ynnä muut indikaattorit kertovat riskitasojen olevan historiallisesti koholla. Jopa yleensä riskiä välttävät saksalaiset ovat innostuneet osakkeista – viimeksi samankaltaista innostusta nähtiin vuosina 1999-2000… Markkina siis uskoo voimakkaaseen talouskasvuun, jota vauhdittavat koronan väistyminen ja patoutuneen kysynnän purkautuminen. Vaihtoehtojen puute ajaa edelleen rahavirtoja riskillisiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin ja yrityslainoihin, ja jopa eurooppalainen osakemarkkina on performoinut hyvin finanssisektorin sekä luksustuoteyhtiöiden vetämänä. Kauanko tämä meno jatkuu, jää nähtäväksi – mitä korkeammalle valuaatioita venytetään, sitä haastavammaksi lähivuosien tuotto-odotus muodostuu. Hajautus sekä omaisuuslajeittain että ajallisesti korostuu mielestämme entisestään.

 

 

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.