Ajankohtaista

Koronaviruksen globaali tilannekatsaus

 

Eurooppa

 

Pohjois-Italiassa helmikuun lopussa käyttöön otettujen, alkuun paikallisten liikkumisrajoitusten kattavuutta ja peittoa lisättiin asteittain, kunnes koko maa julistettiin eräänlaiseen karanteeniin 9. maaliskuuta. Havaintojen perusteella kesto koronatartunnan saamisen ja mahdollisen sairaalahoitoon joutumisen välillä vaikuttaisi olevan joitain viikkoja. Näin ollen rajoitustoimenpiteiden teho alkoi näkyä vasta maaliskuun lopulla. Italiassa uusien todennettujen tartuntojen määrän kasvu näyttääkin merkkejä hidastumisesta. Päivittäisten koronaan liitettävien kuolemantapausten määrän kasvun pitäisi vastaavalla tavalla alkaa hidastua ja kääntyä laskuun.

 

Espanjassa taudin kulku on ollut yleisesti 1–2 viikkoa jäljessä Italiaan verrattuna. Näin ollen myös virukseen liittyvät kuolemantapaukset lähtivät kasvuun myöhemmin. Myös Espanjassa viranomaiset nostivat liikkumisrajoituksia asteittain, mutta koko maan kattava hätätila astui voimaan vasta 14. maaliskuuta. Espanjassa tartuntojen ja kuolemantapausten määrä onkin jatkanut kasvuaan vielä viime päiviin saakka. Uutisten perusteella käännekohdan arvioidaan olevan kuitenkin hyvin lähellä Italiassa ja myös Espanjassa.

 

Myös muissa Euroopan maissa, joissa viruksen leviämistä on viime aikoina pyritty hidastamaan ihmisten liikkumista ja fyysisiä kohtaamisia rajoittamalla, saattaa vaikutus todennettujen tartuntojen sekä kuolemantapausten määrän kasvuun näkymään muutamien viikkojen viiveellä. Tämän perusteella voisi olettaa koronan leviämisen hidastumisen tapahtuvan Pohjois-Euroopassa asteittain huhti-toukokuun aikana.

 

Pohjois-Amerikka

 

Koronavirus näyttää levinneen Kiinasta voimakkaimmin Eurooppaan. Yhdysvalloissa ensimmäinen varmennettu tapaus oli kuitenkin jo tammikuun 20. päivänä. Ottamatta tässä yhteydessä kantaa syihin, joiden seurauksena valmistautuminen pandemiaan jäi Yhdysvalloissa alkutekijöihin, maa on julkaistujen tartuntatilastojen valossa tällä hetkellä massiivisen koronaongelman edessä. Varmennettujen koronatartuntojen määrä on jo yli 160 000, joka on korkein luku maailmassa.

 

Varsinkin New Yorkin osavaltio on maaliskuun puolivälistä lähtien pyrkinyt määrätietoisesti parantamaan terveydenhuoltonsa kapasiteettia tiedossa olevan koronavirusepidemian johdosta. Sairaalat alkavat täyttyä potilaista ja kuolemantapauksia on jo lähes tuhat. Voimakkain aalto tartunnoissa iskeytynee New Yorkin alueelle myöhemmin keväällä, koska merkittävät ”social distancing” -toimet alkoivat selvästi myöhemmin kuin Euroopassa. New Yorkin jälkeen vuorossa ovat todennäköisesti New Orleans, Chicago, Detroit ja Miami.

 

Yhdysvaltojen varsinainen ongelma on kuitenkin liittovaltiorakenne, joka antaa osavaltioille merkittävän itsemääräämisoikeuden muun muassa ihmisten liikkumisrajoitusten suhteen. Ilman liittovaltiotason selkeää koordinointia ja ohjaamista osavaltioiden valmistautuminen ja kamppailu virusta vastaan tulee olemaan politisoitunutta ja tehotonta, mikä pidentää epidemian kestoa ja lisää uhrien määrää. Liittovaltion edustaja Dr. Fauci arvioikin 30.3.2020 julkisuudessa maan kokonaisuhrimäärän todennäköisesti ylittävän 100 000.

 

Muu maailma

 

Valitettavasti mikään maailmankolkka ei ilmeisesti tule välttymään pandemialta. Todennettujen tartuntojen perusteella voi tosin syntyä käsitys, että korona on vain pohjoisen pallonpuoliskon ja varsinkin teollistuneiden maiden vitsaus. Koronan leviäminen kehittyviin talouksiin on todennäköisesti ollut hitaampaa muun muassa vähäisemmän matkustamisen vuoksi. Tilastot saattavat näyttää paremmilta myös sen johdosta, että koronatestauskapasiteetti kehittyvissä talouksissa on olennaisesti heikompi kuin kehittyneissä maissa. Terveydenhuollon taso ja kapasiteetti kehittyvissä talouksissa on keskimäärin vaatimaton, mikä tarkoittaa, ettei pandemiaan sairastuville ole tarjolla myöskään tehokasta hoitoa.

 

Tällä hetkellä riski koronan nopealle leviämiselle on suuri varsinkin Intiassa, jossa hiljattain otettiin käyttöön erittäin tiukat liikkumisrajoitukset. Monet muut maat tulevat vuorollaan seuraamaan perässä.

 

Pörssien rajut heilahtelut heijastavat talouden suurta epävarmuutta

 

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistynyt koronakriisi on jättänyt taloushistoriaan ennennäkemättömiä jälkiä. Viikkotasolla yli kolmen miljoonan työttömyyskorvaushakemuksen määrä on Yhdysvalloissa kaikkien aikojen ennätys negatiivisessa mielessä. Noin kymmenen vuoden nousujakso osakemarkkinoilla on päättynyt, ja markkinakehitys loppuvuodelle on täysin arvailujen varassa. Perinteiset makroindikaattorit ovat hyödyttömiä tällä hetkellä, samoin tulosennusteet. Tulosvaroituksia ja näkymien perumista onkin nähty runsain määrin. Lisäksi osinkoja on peruttu, muokattu tai siirretty tuonnemmaksi. Euroopan keskuspankki on antanut pankeille jopa vahvan suosituksen pidättäytyä osingonjaosta syksyyn saakka.

 

Valistuneita arvauksia loppuvuoden talouskehityksestä voidaan toki esittää, mutta todennäköisesti ne menevät pieleen. Kohtuullisen selvää lienee se, että talousluvut toisella vuosineljänneksellä tulevat olemaan hyvin synkät. Yksityinen kulutus on romahtanut ja useat investoinnit siirtyvät eteenpäin. Viimevuotinen kauppasotakiista Yhdysvaltain ja Kiinan välillä tuntuu nyt hyvin pieneltä uutiselta. Yksityisen kulutuksen romahtamisen ja investointien lykkääntymisen seurauksena useat yhdysvaltalaiset pankit ovat ennustaneet Yhdysvaltojen toisen vuosineljänneksen bruttokansantuotteen (BKT) laskuksi noin -12 % (mediaani). Kiinassa virustilanne on sen sijaan jo helpottanut ja talous on pikkuhiljaa käynnistymässä. Aktiviteetin taso on kuitenkin vielä alhainen.

 

S&P500-indeksin kehitys vuoden alusta, lähde: Bloomberg 31.3.2020

 

Äkillisen, pahimmillaan lähes 40 %:n laskun jälkeen pörssikurssit ovat viimeisen viikon aikana osoittaneet tasaantumisen merkkejä ja päivämuutokset ovat maltillistuneet alle 5 %:n lukemiin. Ennen tätä talvea tuskin kukaan olisi kuvannut 5 %:n liikkeitä maltillisiksi, niin hurjasti volatiliteetti on noussut. Volatiliteetti-indeksi VIX on tätä kirjoitettaessa edelleen yli 60, ja lukeman olisi syytä laskea, jotta markkinat normalisoituvat. Uskomme, että viime päivien kurssinousu pohjaa markkinoiden luottamukseen keskuspankkeja ja poliittisia päättäjiä kohtaan. Keskuspankkien väliintulolla peruutettiin myös yrityslainamarkkinoita uhannut kriisi.

 

Paljon negatiivista on jo hinnoiteltu osakkeiden ja joukkolainojen kursseihin – mutta onko riittävästi, sitä emme tiedä. Koronatartunnat jatkavat leviämistään erityisesti Yhdysvalloissa, ja epidemiaan liittyvä uutisointi jatkuu valitettavasti synkkänä. Viimeisen kahden viikon aikana eri puolilla maailmaa julkistetut talouden tukipaketit ovat ennätyksellisen suuria suhteessa BKT:hen, eikä niiden vaikutusta pidä siten aliarvioida. V-kirjaimen muotoista elpymistä emme silti välttämättä näe, sillä joksikin aikaa koholle jäävä työttömyys vaimentaa oletettavasti kulutuskysynnän palautumista. Nousu-uralle päästään kyllä aikanaan, mutta vauhtiin ja kulmakertoimeen liittyy epävarmuutta. Tästä johtuen mahdollinen osakeriskin lisääminen kannattaa toteuttaa ajallisesti hajauttaen.

 

 

Markkinakatsauksen lähteenä on käytetty muun muassa: Bloomberg, Financial Times ja www.cdc.gov sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista.