Ajankohtaista

Kiinteistösijoittajan maailma koronapandemian jälkeen

 

Webinaarissamme 24.3.2021 kiinteistöasiantuntijat Mathias Vuorelma ja Jarkko Lehtonen keskustelivat kiinteistösijoittamisen tulevaisuudennäkymistä Jukka Raskun johdolla. Webinaarissa käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

 

Kiinteistösijoittamisen iso kuva

Mitä pysyviä muutoksia tästä koronaperiodista jää, ja miten kiinteistösijoittajan kannattaa huomioida nämä vaikutukset sijoituksissaan? Onko kiinteistöjen kysynnässä tapahtunut muutos – enemmän logistiikkaa ja asuntoja, vähemmän kauppakeskuksia ja hotelleja – pysyvä vai väliaikainen ilmiö?

 

Toimistojen käyttötarkoitus

Onko toimistoissa jo aloitettu muutostyöt avokonttorista omiin huoneisiin, vai onko kyse enemmän lehdistön virittämästä keskustelusta?

 

Kestävyyskriteerit ja vihreä rahoitus

Mitä on vihreä rahoitus? Miten kestävyyskriteerit ja hiilipäästöjen pienennystavoitteet näkyvät käytännössä kiinteistöjen toiminnassa ja hallinnoinnissa?

 

KATSO WEBINAARI-TALLENTEESTA KOKO ESITYS SEKÄ VASTAUKSET KIINNOSTAVIIN YLEISÖKYSYMYKSIIN:

 

 

Webinaarin asiantuntijat:

 

Mathias Vuorelma, Co-Head of Capital Markets

 

Mathias Vuorelma, Co-Head of Capital Markets, JLL Finland

Co-Head of Capital Markets, JLL Finland

Mathias Vuorelma


 

Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2015

Työskennellyt aiemmin: lokaali AM-partneri Sveafastigheter -rahastoyhtiölle oman yhtiön kautta 2011-2014; myyntipäällikkö, kiinteistöt, Kesko-konsernin yhtiöt 2004-2011

 

Jarkko Lehtonen, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Jarkko Lehtonen


 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.