Ajankohtaista

Kansainvälinen kiinteistösijoitusmarkkina

 

Webinaarissamme 21.10.2020 asiantuntijamme keskustelivat vallitsevasta markkinatilanteesta ja kansainvälisen kiinteistösijoittamisen mahdollisuuksista. Webinaarissa käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

 

Tasaista tuottoa haastavilla markkinoilla

Inflaatioennusteet ovat lähes ennallaan ja osakkeiden osinkotuotto-odotus on laskenut. Vaikka haastava nykytilanne heiluttaa markkinoita, tarjoavat kiinteistöosakkeet hieman tasaisempia näkymiä. Kiinteistöosakkeiden vakaaseen kassavirtaan perustuva osinkotuotto-odotus on haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ollut tasainen.

 

Miksi sijoittaa kiinteistöihin REIT-yhtiöiden kautta?

REIT-yhtiöillä on hyvä pitkän aikavälin riski-/tuottohistoria, mikä tekee niistä kiinnostavan sijoituskohteen. Lisäksi ne tarjoavat tasaista ja yleensä hyvin ennakoitavaa vuokrakassavirtaa. Sijoittamalla kiinteistöihin REIT-yhtiöiden kautta, voi sijoitusriskiä hajauttaa tehokkaasti - maittain, toimialaluokittain ja yhtiöittäin.

 

UB:n kiinteistöosakerahastot

UB:lla on neljä eri kiinteistöosakerahastoa, jotka eroavat toisistaan maantieteellisen painopisteen suhteen. Rahastojen tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja maailmanlaajuisesti kiinteistöihin siten, että maantieteellisestä ja eri kiinteistötyypeistä aiheutuva suhdanneriski olisi hajautettu. Rahastoihin sijoittaminen on verotehokas tapa sijoittaa hajautetusti REIT- ja kiinteistöosakeyhtiöihin.

 

KATSO WEBINAARI-TALLENTEESTA KOKO ESITYS SEKÄ VASTAUKSET KIINNOSTAVIIN YLEISÖKYSYMYKSIIN:

 

WEBINAARIN ASIANTUNTIJAMME:

 

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja

Koulutus: KTM

UB:lla vuodesta: 2009

Työskennellyt aiemmin: head of market making, Arctos; head of equity trading, Nordea

Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

Allan Eriksén


+358 (0)9 2538 0292

 

Tomi Suominen, salkunhoitaja, UB:n REIT-rahastot

Koulutus: Bachelor of Business Administration

UB:lla vuodesta: 2012

Työskennellyt aiemmin: portfolioanalyytikko, Aventum Rahastoyhtiö; analyytikko, UB Real Asset Management

Tomi Suominen, salkunhoitaja, reaaliomaisuus

salkunhoitaja, reaaliomaisuus

Tomi Suominen


+358 (0)9 2538 0279

 

Tutustu tarkemmin REIT-rahastoihimme:

 

UB Aasia REIT Plus »

UB Eurooppa REIT »

UB Global REIT »

UB Pohjois-Amerikka REIT »

Markkinointiesite »

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.