Ajankohtaista

Vastuullisuudella vakautta United Bankersin rahastoille

 

Suuremman vastuun ottaminen ympäristöstämme on aikamme suuri tavoite ja välttämättömyys. Ympäristöasiat kiinnostavatkin nykyään melkein jokaista. Ympäristöasiat ovat kuitenkin vain osa vastuullista sijoittamista, jolla tarkoitetaan ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien niin sanottujen ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioimista sijoitustoiminnassa.

 

United Bankersin vastuullinen sijoittaminen kehittyy

Olemme tietoisia erityisesti institutionaalisten asiakkaidemme halukkuudesta sijoittaa vastuullisesti. Olemme jo vuodesta 2012 sitoutuneet noudattamaan YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI, Principles for Responsible Investment). United Bankersin vastuullisen sijoittamisen sisäiset ohjeet, jotka avaavat tarkemmin tapaamme toimia sijoituksissamme vastuullisesti, tullaan julkaisemaan lähiaikoina verkkosivuillamme.

 

ESG-sijoituksella positiivisia vaikutuksia

ESG-asioiden hyvä hoito sijoituskohteena olevissa yrityksissä voi vaikuttaa positiivisesti sijoitustemme volatiliteetin pienentymiseen rahastoissamme. Huolellisesti hoidetut ESG-asiat eivät kuitenkaan yleensä vähennä sijoituksen tuottoa. Tällä hetkellä on käynnissä useita tutkimuksia siitä, tuottavatko ESG-asiansa hyvin hoitavat yritykset paremmin kuin muut yritykset joko markkina-arvon kasvulla tai osinkotuotoilla mitattuna. Yrityksissä, joissa vastuullisuusasiat on hyvin huomioitu, ei välttämättä tule yhtä suurella todennäköisyydellä tapahtumaan vastuullisuusasioihin liittyvää suurta yksittäistä vastoinkäymistä verrattuna yrityksiin, joissa vastuullisuusasiat on hoidettu huonosti.

 

Asiakkaiden palaute nopeasti salkunhoitajien tietoon

Perustimme United Bankersin vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmän syksyllä 2018. Ohjausryhmässä tutkimme ja otamme kantaa erilaisiin vastuullisuuskysymyksiin yrityksessämme. Tiimimme vahvuutena on, että siihen osallistuu asiantuntijoita niin salkunhoidosta kuin asiakasrajapinnastakin. Ohjausryhmässä yhtenä tavoitteenamme onkin viedä asiakkailta saatava vastuullisuuteen liittyvä palaute mahdollisimman nopeasti salkunhoitajien tietoon.

 

United Bankers mukana Finsifin toiminnassa

Olemme vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsif:in jäsen. Finsif on yhdistys, joka edistää vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla sekä verkostoitumispaikan että väylän tiedon hankkimiselle. Finsif jakaa myös stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen ja järjestää tapahtumia vastuullisen sijoittamisen teemoihin liittyen vuosittain. Vaikutan itse yhdistyksen hallituksessa toista vuotta. On hienoa olla mukana yhdistyksen toiminnassa, jonka tavoitteena on osaltaan muuttaa sijoitustoimintaa vastuullisempaan ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen suuntaan.

 

Tässä esityksessä esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers Oyj:n omiin arvioihin. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja United Bankers Oyj voi muuttaa mielipidettään tai näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers Oyj tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa esityksen käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää arvopaperin osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Tämän materiaalin kaikkinainen kopiointi ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuotekohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.