Ajankohtaista

Blogi 3.3.2016 15:43
Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

Alkuvuoden aikana osakemarkkinoilla koettu voimakas heilahtelu on aiheuttanut ajoittain suoranaista paniikkia sijoittajien keskuudessa. Metsäsijoittaja on sen sijaan voinut nukkua yönsä rauhassa. Metsän hyvät ominaisuudet sijoituskohteena ovat korostuneet erityisen voimakkaasti viimeisen reilun puolen vuoden aikana.

Metsäteollisuus kipusi joulukuussa viennin ykköseksi. Metsä ohitti kärkipaikkaa pitäneen kemianteollisuuden 22 prosentin osuudella. Kärkipaikan saavuttamisessa auttoi raakaöljyn hinnan lasku, mutta unohtaa ei sovi myöskään alan omaa vahvaa vetoa. Tullin tilastojen perusteella alan tuotteiden kokonaisvienti kasvoi joulukuussa 12 prosenttia suhteessa viime vuoden joulukuuhun. Tuotteita vietiin yli miljardin euron arvosta. Paperin ja pahvin vienti kasvoi ilahduttavasti 12 prosenttia. Tästä valtaosa, noin 11 prosenttia, oli vientimäärien nousua. Sahatavaran vienti veti 11 prosenttia paremmin kuin vuotta aiemmin. Massan vientihinnat pysyivät ennallaan, mutta vientimäärät kasvoivat peräti 21 prosenttia.

Puun positiivisiin kysyntänäkymiin vaikuttaa tällä hetkellä monta seikkaa. Valtaosa viennistä on kulutuskysynnästä riippuvaista. Kulutustuotteiden kysynnän kehitys on luonnostaan vakaampaa kuin investointihyödykkeiden, sillä ihmisten perustarpeet säilyvät suhteellisen muuttumattomina suhdanteista riippumatta. Investointikysyntä heiluttelee lähinnä sahatavaran vientilukuja. Pakkauskartongin kysyntä verkkokaupan kasvun ja yleisen ympäristötietoisuuden myötä on sen sijaan suurella todennäköisyydellä pitkään kestävä trendi.

Myös pehmopapereiden kysynnän kasvun uskotaan jatkuvan pitkään. Tätä tukee erityisesti Aasian maiden väestön vaurastuminen. Tällä hetkellä kulutus per henkilö on Aasian maissa vuositasolla noin viisi kiloa, mistä on matkaa Pohjois-Amerikan kahteenkymmeneen kiloon. Myös tekstiilien valmistus sellusta on siirtymässä innovaatioasteelta todelliseen tuotantoon. Tähän on todellinen tarve; Paljon maata ja vettä vaativalle puuvillalle tarvitaan korvaajaa väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen seurauksena.

Vientikysyntä ja raakapuun hinnat kehittyvät tänä vuonna maltillisen suotuisasti. Uudet metsäteollisuuden investoinnit, Äänekosken biotuotetehdas etunenässä, asettavat raakapuun hintoihin pikemminkin nousu- kuin laskupainetta myös pidemmällä aikavälillä.

Metsäkiinteistöjen hinnat vakaita

Metsäkiinteistöjen hinnat ovat tilastojen mukaan kehittyneet hyvin tasaisesti, kuten oheisesta kuvasta näkyy. Hehtaarihinta ei sinällään ole paras hintakehityksen mittari, koska myytävien tilojen rakenne on ajan myötä muuttunut. Erityisesti metsäyhtiöt ovat tuoneet markkinoille keskimääräistä puustoisempia tiloja.

unspecified

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n analyysin mukaan vuonna 2015 hinnat laskivat Etelä-Suomessa 2,0 %; Väli-Suomessa nousua kertyi 0,1 % ja Kainuu-Pohjanmaalla 0,3 %. Vuonna 2011 alkanut trendi jatkuu: Etelä-Suomen hintataso laskee ja Väli-Suomen sekä Kainuu-Pohjanmaan pysyy hyvin vakaana. Metsäteollisuuden investointiuutiset eivät siis näy tilojen hinnoissa. Arvoa säilyttävälle omaisuuslajille tämä on nykyisessä inflaatioympäristössä normaalia kehitystä. Myös raakapuun hinnat ovat pysyneet vakaina muista raaka-aineista poiketen.

Kuten sijoittamisessa yleensäkin, myös metsäsijoittamisessa tuotto tehdään ostovaiheessa. Metsäsijoittamisen suosio perustuu Suomessa nimenomaan erittäin vakaisiin ja hyvin toimiviin puumarkkinoihin sekä metsätilojen vakaaseen hintakehitykseen. Tästä huolimatta myös Suomesta löytyy sijoittajia, jotka ovat pettyneet metsästä saamaansa tuottoon. Syynä on usein ollut metsätilasta maksettu liian korkea hinta ja epäoptimaalisella tavalla toteutetut hakkuut. Tämän vuoksi kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota metsätilojen hankintaprosessiin. UB:n metsärahastot hankkivat tiloja kaikista julkisista lähteistä systemaattiseen analyysiin perustuen. Hankkimamme tilat ovat talvikauden aikanakin täyttäneet niille asetetun tuottovaatimuksen.

Lue lisää puunkysynnän hyvistä näkymistä »