Ajankohtaista

Blogi 1.2.2022 15:10
Inka Noramaa, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Listautumiset auttavat yrityksiä kasvamaan

 

Helsingin pörssiin saatiin vuonna 2021 ennätysmäärä uusia listautujia, peräti 29 yhtiötä. Edellisestä, vuoden 1999 teknologia- ja internetyhtiöiden listautumisboomista, ehti kulua yli kaksikymmentä vuotta. Myös United Bankersin pääomamarkkinapalveluihin keskittyvä tytäryhtiö UB Securities toi vuoden 2021 aikana kaksi yhtiötä First North -markkinapaikalle. Kesäkuussa UB Securities toimi pääjärjestäjänä kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostaman konsernin Solwers Oyj:n listautumisannissa ja joulukuussa tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja tarjoavan Aiforia Technologies Oyj:n listautumisannissa. Solwersille kerättiin listautumisannissa yhteensä noin 9 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi UB Securities toimi taloudellisena neuvonantajana listautumisantia edeltäneessä suunnatussa osakeannissa, jossa Solwers keräsi 3 miljoonan euron bruttovarat. Aiforian listautumisanti oli puolestaan kooltaan 30 miljoonaa euroa.

 

Yritykset hakevat listautumisilla usein lisää vauhtia kasvuun. United Bankersin Corporate Finance -tiimin (vasemmalta) Robert Savander, Harri Rehnberg, Ville Väisänen, Tom Olsio ja Teo Linnovaara asettuivat kuvaan Helsingin Pörssitalossa.

Listautumisesta vauhtia kasvulle

 

UB Securities Oy:n toimitusjohtajan Ville Väisäsen mukaan vuosi 2021 oli kaiken kaikkiaan erittäin vilkas pääomamarkkinoilla paitsi listautumisten myös muiden yritys- ja rahoitusjärjestelyjen suhteen, ja osakemarkkinoiden vahva veto heijastui osaltaan listautumisiin. ”Pääomamarkkinoilla on keskuspankkielvytyksen ansiosta paljon likviditeettiä ja nollakorkoympäristössä tuottoja on etsittävä riskipitoisemmista kohteista kuten osakemarkkinoilta. Listautuvilla yrityksillä onkin ollut nykyisessä ympäristössä tavallista helpompaa löytää sijoittajia”, arvioi Ville Väisänen. 

 

UB Securitiesin Head of Equity Capital Markets Tom Olsio pitää listautumista hyvänä tapana hankkia rahoitusta. Pienemmille yhtiöille First North -markkinapaikka toimii hyvänä ponnahduslautana ja tuo kokemusta listayhtiönä toimimisesta hieman pörssilistaa kevyemmillä vaatimuksilla. ”First North -markkina on osoittanut toimivuutensa ja tullut entistä houkuttelevammaksi. Suomessa yhtiöitä on noin viisikymmentä ja Ruotsissa lähes kymmenkertainen määrä. Laaja valikoima yhtiöitä monelta toimialalta ja korkea listautumisaktiviteetti tekevät markkinan kiinnostavaksi myös sijoittajille”, sanoo Tom Olsio.

 

Ville Väisänen muistuttaa, että listautuvat yhtiöt ovat usein erittäin kiinnostavassa vaiheessa yhtiön elinkaarta: ”Pörssiin tai First North -markkinapaikalle listautuvat yhtiöt hakevat tyypillisesti rahoitusta nimenomaan kasvuun. Osa etsii pääomia toiminnan laajentamiseen esimerkiksi yritysjärjestelyjen kautta, osa taas haluaa investoida tuotekehitykseen, teknologiaan, tuotantokapasiteettiin, markkinointiin tai kansainvälistymiseen. Usein rahoitusaseman paraneminen edesauttaa myös liiketoiminnan menestystä, kun taloudelliset resurssit ja ajankäyttö voidaan suunnata oikeisiin asioihin.” Listautumiseen liittyy usein myös muita tavoitteita. ”Kyllä listayhtiöillä on usein parempi tunnettuus ja enemmän uskottavuutta, mikä helpottaa esimerkiksi uusien sopimuksien tai tilausten saamista. 

 

Tänä päivänä listautumista voidaan ajatella myös työnantajakuvan näkökulmasta, sillä työpaikka listayhtiössä saatetaan kokea houkuttelevaksi. Listautuminen avaa myös yhtiöiden omistajille, esimerkiksi perheyrityksissä, mahdollisuuden kaupankäyntiin pörssissä, jolloin he voivat halutessaan helpommin hajauttaa omistustaan. Julkisesti noteeratulle yhtiölle löytyy aina markkina-arvo, sillä arvonmääritys on tehokasta ja läpinäkyvää”, tiivistää Ville Väisänen.

 

Yhteistyökumppanin valintaan kannattaa panostaa listautumisessa

 

Listautumiseen liittyviä neuvontapalveluja on nykyään saatavilla entistä enemmän. Tom Olsio arvioi, että sen seurauksena listautuminen on mahdollista toteuttaa aiempaa edullisemmin. Sopivan kumppanin valinta kannattaa kuitenkin tehdä huolella ja miettiä myös muita kriteerejä kuin pelkästään hinnoittelua. 

 

Annin pääjärjestäjän tehtäviin kuuluvat muun muassa listautumista edeltävän liiketoimintaselvityksen eli due diligencen tekeminen, annin ehtojen laatiminen ja arvonmääritys, arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen laatimisessa avustaminen sekä listautumisannin myynti.

 

”Jo ennen varsinaisen listautumisprojektin alkua autamme yhtiötä muiden neuvonantajien valinnassa. Listautumisprosessin aikana koordinoimme eri neuvonantajien työtä sekä huolehdimme yhteydenpidosta Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan kanssa. Listautumisesitteen osalta keskeisimpiin tehtäviimme kuuluu annin ehtojen laatiminen. Autamme yhtiötä myös muiden sisältöjen laatimisessa kuten markkinakatsauksissa”, kertoo Tom Olsio. 

 

Parhaimmillaan annin pääjärjestäjä on yhtiölle luotettu sparrauskumppani, joka auttaa yhtiötä miettimään, kuinka yrityksen toimintaa avataan sijoittajille. ”Annin pääjärjestäjänä tehtävämme on myydä anti sijoittajille, joten yhtiön sijoitustarinan rakentaminen on tehtävä huolella. Meillä on etunamme kymmenien vuosien kokemus markkinoilta, ja olemme ehtineet nähdä matkan varrella useita listautumisia ja olla myös järjestämässä niitä. Ulkopuolisena meidän on joskus helpompi erottaa olennaiset asiat epäolennaisista ja pystyä tiivistämään näistä tekijöistä kiinnostava ja erottuva yhtiötarina”, sanoo Tom Olsio.

 

Kaikkia hankkeita on tarkasteltava myös kriittisesti ja varmistettava, että ne ovat aidosti toteuttamiskelpoisia. ”Käytämme meille tulevat tarjouspyynnöt niin kutsutun engagement committeen kautta. Se arvioi hankkeiden kannattavuutta ja kiinnostavuutta sijoittajien näkökulmasta. Toteutettavien transaktioiden tulee olla myös United Bankersin kannalta perusteltuja ja vastattava myös omia strategisia tavoitteitamme ja arvojamme. Usein lähdemme kysymyksistä, ovatko kyseessä oleva yhtiö ja suunniteltu transaktio sellaisia, joihin itse haluaisimme sijoittaa. Esimerkiksi epäorgaanisen kasvun rahoittaminen voi olla listautumisen keskeinen tavoite, joka itsessään on usein kiinnostava lähtökohta sijoittajille”, muistuttaa Ville Väisänen.   

 

Listautumisen jälkeen First North -markkinapaikalla toimivalla yhtiöllä tulee olla hyväksytty neuvonantaja. Usein listautumisannin järjestänyt yhtiö jatkaa myös hyväksyttynä neuvonantajana. ”Tuemme yhtiöitä First North -markkinapaikan vaatimusten ja velvoitteiden noudattamisessa. Neuvomme yhtiöitä muun muassa tiedotteiden laatimisessa ja huolehdimme, että sisällöt ovat markkinapaikan sääntöjen mukaisia. Lisäksi autamme esimerkiksi sijoittajatapaamisten järjestämisessä. Parhaimmillaan yhteistyö on säännöllistä vuoropuhelua yhtiön kanssa. Toimimme tehtävässä yhtiön edun puolesta”, tiivistää Tom Olsio. 

 

Vahvalla tiimillä eteenpäin

 

UB Securitiesin toimitusjohtaja Ville Väisänen uskoo, että vallitseva markkinatilanne tukee aktiviteettia pääomamarkkinoilla jatkossakin. Myös pääomamarkkinapalveluihin keskittyvää tiimiä vahvistettiin edelleen vuoden 2021 aikana. ”Saimme uusien rekrytointien myötä lisää monipuolista kokemusta ja osaamista. Vahvistimme muun muassa kansainvälisten suhteiden verkostoamme sekä due diligence- ja taseanalyysiosaamistamme”, kertoo Ville Väisänen.

 

”UB-tiimin vahvuutena on, että tiimin taustojen ansiosta tunnemme asiakkaamme erittäin hyvin. Meillä on useiden vuosien aikana luodut erinomaiset verkostot, jotka mahdollistavat hyvän kontaktin asiakkaisiin. Kokenutta tiimiämme ja sen vankkaa osaamista arvostetaan laajalti asiakkaidemme parissa. Toisinaan projekteja tai toimeksiantoja saatetaan työstää hyvinkin pitkään ennen kuin aika on lopulta niille oikea. Työmme vaatii toisinaan kärsivällisyyttä ja sitkeää asennetta, mutta on hyvin palkitsevaa, kun projektit saadaan vietyä maaliin”, kehuu Ville Väisänen tiimiään.

 

Tom Olsio, Head of Equity Capital Markets, UB Securities Oy

Head of Equity Capital Markets, UB Securities Oy

Tom Olsio


+358 (0)9 2538 0225
Ville Väisänen, CEO, UB Securities Oy

CEO, UB Securities Oy

Ville Väisänen


+358 40 588 6769