Ajankohtaista

Matalat korot yhdistettynä volatiiliin osakemarkkinaan on pitänyt kiinteistösijoitusmarkkinan vireänä rahaston toimialueella Pohjoismaissa kuluvanakin vuonna. Monella osamarkkinalla tehtiin viime vuonna ennätyksiä transaktiovolyymeissa.

Suomessa markkinatoimijoiden raporttien mukaan transaktioita on tehty jopa edellisvuotta enemmän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Samalla sijoituskysyntä on laajentunut yhä opportunistisempiin kohteisiin ja sijainteihin. Muun muassa KTI:n* tuoreiden raporttien mukaan tuottovaatimustasot prime-kohteissa ovat edelleen laskussa myös Helsingin ulkopuolella. Suomen verrokkimaita heikommasta talouskasvusta huolimatta muun muassa Newsec** uskoo, että ulkomaisten sijoittajien mielenkiinto Suomea kohtaan jatkuu. Syynä on yksinkertaisesti se, että Suomen liikekiinteistöjen tuottotasot ovat edelleen korkeammat kuin naapurimaissa. Vuokramarkkinan heikkous sen sijaan asettaa haasteita yksittäisten sijoituspäätösten tekemiselle. Erityisen haastaviksi arvioimme kiinteistökehityshankkeiden näkymät vallitsevassa taloustilanteessa. Pääkaupunkiseudulle on rakentumassa ennätysmäärä uutta liiketilaa vähittäiskaupalle, joka riittänee tyydyttämään toimitilatarpeet vuosiksi eteenpäin.

Norjassa odotukset transaktiovolyymin osalta ovat selvästi alhaisemmat kuluvalle vuodelle, sillä vuonna 2015 myyntejä vauhditti finanssilaitosten muuttumassa olevat vakavaraisuusvaatimukset. Paikalliset markkinatoimijat odottavat toimistojen vuokrien kasvun hidastumisen vaikuttavan rauhoittavasti toimistojen transaktiomarkkinaan, eikä tuottovaateiden odoteta enää laskevan. Norjan kruunun arvo on vaihdellut, mutta merkittävää vahvistumista ei ole tapahtunut.

Ruotsin kiinteistömarkkina on ollut hyvin likvidi jo vuosia, eikä volyymien kasvuun ole juurikaan edellytyksiä. Ruotsin talous käy kuumana ja kaikkien kiinteistöluokkien vajaakäyttöasteet ovat pienenemässä, mikä tukee vuokrien nousua. Tämä yhdistettynä keskuspankin peruskoron laskemiselle helmikuussa lisää mielenkiintoa kiinteistösijoituksiin.

Kesän suurin teema on Iso-Britannian mahdollinen ero EU:sta (”Brexit”). Brexitin vaikutuksia on jonkin verran jo diskontattu sijoitusmarkkinoilla, joten Britannian pysyminen EU:ssa voi saada aikaan positiivisen vaikutuksen paikallisella kiinteistömarkkinalla. Ero voisi vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin sijoitusmarkkinoihin. Pohjoismaiden markkinoista Ruotsilla on taipumusta seurata osittain Britannian kiinteistömarkkinaa. Äänestyksellä on siten vaikutus myös rahaston toiminta-alueella.

* Lisätietoa raporteista KTI Kiinteistötieto Oy:n verkkosivuilta »
** Newsec Property Outlook Spring 2016 »