Ajankohtaista

Blogi 8.9.2015 15:36
Allan Eriksén, strategi, sijoitusjohtaja – instituutiovarainhoito

Pitkän rauhallisen jakson jälkeen epävarmuus maailman osakemarkkinoilla on viime viikkoina selvästi lisääntynyt. Kiinan osakemarkkina, joka vielä keväällä oli voimakkaassa nousussa, kääntyi kesällä selvään laskuun ja veti elokuussa muutkin maailman pörssit mukanaan selvään alamäkeen.

Pysäyttääkseen ajoittain paniikinomaisiksi äityneet myynnit viranomaiset ovat Kiinassa saattaneet voimaan joukon hyvin poikkeuksellisia toimenpiteitä: pörssiyhtiöiden suurimpia osakkaita ja johtoa on kielletty myymästä osakkeitaan, sijoituspalveluyrityksiä on velvoitettu ostamaan osakkeita, osakehankintojen rahoitusehtoja on helpotettu jne. Lisäksi julkisia varoja on sijoitettu osakkeisiin arviolta 200 miljardin dollarin edestä. Hetkellisen rauhoittumisen jälkeen osakekurssit lähtivät elokuun puolivälissä kuitenkin uudelleen laskuun Kiinan ilmoitettua yllättäen valuuttansa devalvoinnista.

Kehittyvien talouksien pörssit varsinkin Kiinan lähialueilla ovat laskeneet Kiinan markkinoiden mukana jo pidempään. Sen sijaan kehittyneiden maiden pörsseissä Kiinan ongelmiin on viime viikkoon saakka suhtauduttu rauhallisesti. Yleisesti on uskottu Kiinan pystyvän itse sisäisesti hoitamaan mahdolliset talousongelmansa ilman, että ne heijastuisivat lähialueen ulkopuolelle. Kiinaa on kuvailtu valistuneeksi harvainvallaksi, jolla on taitavat johtajat ja lähes rajattomat talousresurssit ja tämän seurauksena ratkaisu tarjolla lähes kaikkiin mahdollisiin talouden ongelmiin.

Samaan aikaan monet talouden mittarit ovat osoittaneet talouskasvun takeltelevan Kiinassa selvästi. Heikkenevästä tilanteesta kertovat muun muassa viennin ja tuonnin lasku, rakennustoiminnan hidastuminen, suhdannebarometrien lasku sekä yritysten rahoitusongelmat. Lisäksi useimpien teollisuusraaka-aineiden pitkään jatkunut hintojen lasku on yleisesti tulkittu olevan seurausta Kiinan kasvun hidastumisesta. Päätös aloittaa valuutan heikentäminen onkin nähtävä keinona varautumisesta talouskasvun hidastumiseen ja devalvaatioaseen käyttö on mahdollista myös jatkossa.

Kiinan talouskasvun merkittävä hidastuminen laskisi maailmantalouden kasvuennusteita selvästi. Vaikutukset olisivat luonnollisesti suurimmat Kiinan lähialueella. Hidastumisen seuraukset tuntuisivat kuitenkin myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Varsinkin Euroopan talouskasvu on ollut hyvin heikkoa, eivätkä Kiinan ongelmat paranna näkymiä. Euroopan kasvunäkymiä tukevat toisaalta EKP:n voimakas rahapoliittinen elvytys, halpa euro sekä öljyn ja bensiinin laskeneet hinnat.

Euroopassa Kreikan tilanne heilautteli pörssejä etenkin alkukesästä, mutta esimerkiksi Japanissa ja varsinkin Yhdysvalloissa markkinoiden liikkeet ovat olleet maltillisia. Kiinan pörssiongelmat ja devalvaatio ovat kuitenkin saaneet monet sijoittajat kyseenalaistamaan Kiinan oletetun ongelmanratkaisukyvyn. Tämän seurauksena osakkeiden myyntiaalto levisi lopulta kaikkiin pörsseihin.

Voimakkain myyntiaalto koettiin kuluvan viikon maanantaina pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen. Esimerkiksi Euroopassa Stoxx600 -indeksillä mitattuna osakkeet, jotka edellisellä viikolla olivat laskeneet jo lähes 7 %, putosivat päivässä enimmillään 8 % lisää. Voimakasta ylimyyntitilannetta seuraa usein yhtä terävä vastaliike ja tätä markkinakatsausta kirjoitettaessa (26.8.) osakemarkkinat ovatkin palautuneet maanantain pohjiltaan jo 5–10 %.

Tuhannen taalan kysymys onkin nyt, onko kyseessä jälleen vain hermostuneiden sijoittajien ja kaupankäyntirobottien aiheuttama paniikki ja mahdollisuus tehdä hyviä osakeostoja, vai onko sijoittajien oikeasti syytä olla huolissaan Kiinan ja maailmantalouden kasvunäkymistä?

Vastausta kysymykseen voi lähteä hakemaan esimerkiksi Kiinan ja kehittyvien maiden pörsseistä ja valuutoista. Myös voimakkaasti heikentyneiden raaka-aineiden hintoja kannattaa seurata. Edellä mainittujen pörssien sekä valuuttojen ja raaka-aineiden hintojen vakautuminen olisi merkki tilanteen parantumisesta.

Yhdysvaltojen osakemarkkina vastaa noin puolta koko maailman osakemarkkinoiden arvosta ja on siksi kaikille sijoittajille seuraamisen arvoinen (S&P 500 -indeksi). Nyt koettu merkittävä lasku pudotti indeksin ainakin hetkellisesti alle pitkän nousutrendin ja vahingoitti muitakin yleisesti seurattuja ns. teknisiä indikaattoreita. Lähiviikot kertovat, jaksavatko markkinat palautua takaisin nousutrendille vai jatkuuko hermostuneisuus edelleen.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed lopetti ennätyksellisen elvytyspolitiikkansa viime vuonna ja on antanut markkinoiden ymmärtää, että ohjauskorkoja tullaan nostamaan vielä kuluvan vuoden aikana, mikäli talouskehitys Yhdysvalloissa jatkuu vahvana. Viimeaikainen turbulenssi osakemarkkinoilla sekä uhka maailmantalouden kasvun hidastumisesta saattavat saada Fedin siirtämään päätöksiään myöhempään ajankohtaan. Tällä olisi osakemarkkinoihin positiivinen vaikutus.