Ajankohtaista

Blogi 14.11.2018 14:36
Jarmo Riikonen, omaisuudenhoitaja

UB Korko Plus -rahasto sai viime viikolla Morningstarilta neljä tähteä. Morningstar-tähtiä annetaan rahastoille, jotka ovat toimineet samalla sijoitusstrategialla vähintään kolme vuotta. UB Korko Plus aloitti toimintansa kolme vuotta sitten 8.10.2015.

UB Korko Plus sijoittaa varansa alle kahden vuoden pituisiin joukkovelkakirjoihin ja muihin lyhyisiin korkoinstrumentteihin pääasiassa euroalueella. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös hybridi- ja pääomalainoihin, joissa takaisinmaksupäivään on alle kaksi vuotta. Rahasto on valinnut sijoituskohteeksi lyhyet, alle kahden vuoden mittaiset korkopaperit, sillä joukkolainojen riski pienenee, kun laina-aika lyhenee. Tämän ansioista myös rahaston arvon kehitys on vakaampaa.

Rahasto on kolmen ensimmäisen toimintavuotensa aikana tuottanut sijoittajilleen +5,45 % ja näin ollen onnistunut saavuttamaan vuotuisen tuottotavoitteensa, joka on ollut 1-2 %.

Joukkovelkakirjamarkkinat olivat rahaston kahtena ensimmäisenä toimintavuotena erittäin suotuisat, kun taas kolmas vuosi oli jo paljon haastavampi. Viimeisen vuoden aikana useat joukkovelkakirjasijoitukset ovat olleet tuotoiltaan negatiivisia, mutta tästä huolimatta UB Korko Plus on onnistunut saavuttamaan positiivisen kokonaistuoton jokaisen toimintavuotensa aikana. Joukkovelkakirjamarkkinoiden viimeistä vuotta ovat leimanneet EKP:n joukkolainojen osto-ohjelman supistaminen, EKP:n mahdollinen koronnosto ensi vuonna, pörssien hermoilu ja yksittäisten isojen yhtiöiden yllättävät negatiiviset uutiset.

UB Korko Plus on painottanut sijoituksissaan suomalaisia yhtiötä, mutta rahaston koon kasvaessa suuntana on ollut enemmän Keski-Eurooppa. UB Korko Plus sopii hyvin hajautettuun portfolioon esimerkiksi sijoittajalle, joka tavoittelee kassavaroilleen korkeampaa tuottoa kuin mitä pankkitalletukset tarjoavat. Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja lunastuksia päivittäin. Vuoteen 2019 rahasto lähtee laajasti hajautetulla salkulla, jonka maturiteetti on keskimäärin yhden vuoden mittainen. Salkun maturiteetilla tarkoitetaan rahaston salkussa olevien lainojen keskimääräistä jäljellä olevaa juoksuaikaa.

Lue lisää Korko Plus -rahastosta »

Korko Plus -rahasto Morningstarin sivuilla »