Ajankohtaista

Asunnot ja tontit – sijoitussalkun kivijalka

 

Webinaarissamme 19.11.2020 UB Suomi Kiinteistöjen salkunhoitaja Perttu Hokkanen, UB Pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja Jukka Rasku ja Suomen Vuokranantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen keskustelivat kiinteistösijoittamisesta, asunnoista ja tonteista. Webinaarissa käsiteltiin muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 

Katsaus kiinteistömarkkinaan

- Miten korona on vaikuttanut kiinteistökauppaan ja hintakehitykseen?

- Miten eri kiinteistötyypit ovat pärjänneet vallitsevassa tilanteessa?

 

Asunto- ja tonttimarkkinat Suomessa

- Nykytilanteen vaikutus asuntomarkkinoihin ja tuottovaatimuksiin – onko muutosta näkyvissä?

- Sijainnin ja liikenneyhteyksien vaikutus kohteiden arvostukseen

 

Kiinteistösijoittamisen tulevaisuus

- Markkinakehityksen ajurit nyt ja lähitulevaisuudessa

- Missä nähdään eniten potentiaalia?

 

Suorat kiinteistösijoitukset vs. sijoittaminen kiinteistöihin rahastojen kautta

 

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin:

 

 

Webinaarin asiantuntijamme

 

Jouni Lehtinen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry

Jouni Lehtinen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry

hallituksen puheenjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry

Jouni Lehtinen


 

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Koulutus: diplomi-insinööri

UB:lla vuodesta: 2018

Työskennellyt aiemmin: johtaja, kiinteistöjen myynnit ja ostot 2013–2018, aluepäällikkö 2008–2013, asiakaspäällikkö 2005–2008, Sponda Oyj; kiinteistöanalyytikko 2000–2004, OP-Eläkekassa

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Perttu Hokkanen


+358 (0)40 089 6784

 

Tässä katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat yhtiön luotettavina pitämiin tietoihin. UB ei kuitenkaan vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Useiden eri valtioiden lait ja muut viranomaismääräykset voivat rajoittaa tässä katsauksessa ilmaistujen tietojen jakamista, ja tämän vuoksi katsaukseen tutustuvat henkilöt vastaavat itse heihin mahdollisesti soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten sisällön selvittämisestä ja noudattamisesta. Esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä tai merkitä sijoitustuotetta valtioissa, joissa tarjouksen tekeminen olisi lain tai viranomaismääräysten vastaista. Mitään katsauksessa esitettyä tietoa ei pidä sellaisenaan käsittää sijoitusneuvoksi tai kaupankäyntisuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.