UB as employer

United Bankers is a company specialising in investment products and services and its shares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd's main market. The Finnish investment group started its brokerage operations in 1986. Today, the group offers a wide selection of asset management products and services and capital markets services. In asset management, the company specializes in real asset investments.

 

United Bankers Plc is an independent group owned mainly by key personnel and it represents the few fully Finnish investment firms in operation today.

Monimuotoinen ja tasa-arvoinen

 

Paras joukkue muodostuu erilaisista ihmisistä ja osaamisesta. Tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja syrjinnän estäminen ovat keskeisiä arvoja, joita United Bankers haluaa edistää työnantajana. Naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista eri tehtäviin tuetaan ja henkilöstölle tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen kaikilla tasoilla. United Bankersilla on käytössä ohjeita ja toimintamalleja, joilla ohjataan yhdenvertaisuutta ja henkilöstön tasa-arvoista kohtelua.

 

Meillä huomioidaan sekä nuoret että kokeneemmat osaajat. United Bankersin työntekijöiden keski-ikä on 43 vuotta. Ikäjohtaminen huomioidaan työssäjaksamisessa ja työviihtyvyydessä. Ikäjohtaminen tarkoittaa eri-ikäisten hyvää johtamista, jossa otetaan huomioon eri-ikäisten erityistarpeet ja elämäntilanteet. United Bankersin työntekijöillä on mahdollisuus joustavaan työaikaan, ja heitä kannustetaan etätyön tekemiseen. Työntekijöillä on oikeus pitää vapaata sairaan lapsen hoitamiseksi. Yhtiö tukee myös perheellisiä työntekijöitä tarjoamalla mahdollisuuden sairaan lapsen hoitopalveluun.