Investors

United Bankers Oyj

Yhtiötiedote 25.9.2015 kello 15:30

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy hankkimassa enemmistön Quorum Lainoittaja Oy:stä

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy ("UB Omaisuudenhoito") sekä Quorum Rahastoyhtiö Oy ("Quorum") ovat 25.9.2015 allekirjoittaneet esisopimuksen, jonka mukaan UB Omaisuudenhoito hankkii 60 prosenttia Quorum Lainoittaja Oy:n osakekannasta. Quorum Lainoittaja Oy toimii vastuunalaisena yhtiömiehenä Quorum Yritysrahoitusrahasto I Ky:ssä ("Yritysrahoitusrahasto"). Kaupan myötä yhtiön nimi muuttuu UB Yritysrahoitus Oy:ksi ja rahaston nimi UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:ksi. Quorum Lainoittaja Oy:n avainhenkilöt, Mika Nissi ja Patrik Sarajuuri, jäävät yhtiöidensä kautta osakkeenomistajiksi yhteensä 40 prosentin omistusosuudella.

Yritysrahoitusrahasto on uudenlainen rahasto Suomessa ja sen toiminta-ajatuksena on edistää ammattimaisten sijoittajien varojen keräämistä ja niiden edelleen lainaamista suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä niin sanottu "Direct lending" on uutta liiketoimintaa Suomessa ja sillä arvioidaan olevan suuri potentiaali. "Sääntelyn ja vakavaraisuusvaatimusten kiristyminen rajoittaa pankkien kykyä lainata rahaa yrityksille, minkä vuoksi tämäntyyppiselle yritysrahoitukselle uskotaan olevan runsaasti kysyntää", sanoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson. "Pääomarahastoliiketoiminnan kehittäminen on osa United Bankersin kasvustrategiaa. Yritysrahoitusrahaston hankinta tukisi onnistuessaan erinomaisesti tätä tavoitetta", lisää Anderson.  

Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle. Lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, kun esisopimuksessa määritellyt ehdot ovat täyttyneet. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin vuoden 2015 tulokseen.

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: jani.lehti@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 940 037, 09 25 380 322

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys ja investointipankkitoiminta. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 89 henkilöä (6/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (6/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.