Investors

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 22.8.2019 kello 09:45              

United Bankers Oyj järjestää osakeannit henkilöstölle ja sidonnaisasiamiehille sekä perustaa niihin liittyvät lisäosakejärjestelmät syksyllä 2019

United Bankers Oyj:n hallitus on 21.8.2019 päättänyt järjestää henkilöstöannin, jossa tarjotaan konsernin Suomessa olevan henkilöstön, johdon (mukaan lukien toimitusjohtajat), ja yhtiön hallituksen jäsenten merkittäviksi yhtiön uusia A-osakkeita. Lisäksi yhtiö on päättänyt järjestää suunnatun osakeannin konsernin sidonnaisasiamiehille, joiden yhtiömuoto on osakeyhtiö. Hallitus tulee päättämään henkilöstöannin ja sidonnaisasiamiehille suunnattavan osakeannin tarkemmista ehdoista ja aikataulusta arviolta syyskuun alussa. Päätökset osakeanneista perustuvat ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antamaan valtuutukseen.

”Yrittäjyys ja joukkuueena toimiminen ovat tärkeitä arvoja United Bankersin yrityskulttuurissa. Jo vuonna 2014 järjestimme First North -listautumisen yhteydessä henkilöstöannin, joka merkittiin 6,6-kertaisesti. Antiin osallistui tuolloin selvästi yli puolet yhtiön henkilöstöstä. Tänä päivänä United Bankersin henkilöstö, sidonnaisasiamiehet, johto ja hallitus omistavat yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista. Nyt järjestettävien antien tavoitteena on vahvistaa edelleen omistajuuden ja yrittäjyyden arvoja yhtiössämme”, kertoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Henkilöstöannissa ja sidonnaisasiamiehille suunnatussa osakeannissa tarjotaan merkittäväksi uusia A-osakkeita yhteensä enintään 3,5 miljoonan euron arvosta. Tarjottavien osakkeiden lukumäärä määräytyy antien merkintähinnan perusteella.

Osakeantien tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä ja sidonnaisasiamiehiä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita sekä sitouttaa henkilöstö ja sidonnaisasiamiehet yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja tavoitteisiin. Sidonnaisasiamiehillä on merkittävä vaikutus yhtiön pitkän aikavälin tulokseen ja menestykseen, joten myös heidän sitouttaminen yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin on tärkeää. Hallitus katsoo, että molemmat osakeannit ovat yhtiön edun mukaisia ja että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Molemmissa osakeanneissa yhtiön hallitus määrittää myöhemmin tarkemmissa ehdoissa merkintähinnan, jonka perustana on yhtiön osakkeen vallitseva kurssitaso Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla. Henkilöstöannissa osakkeita tarjotaan henkilöstölle 10 prosentin alennuksella.

Henkilöstöantiin ja sidonnaisasiamiehille suunnattaviin osakeanteihin liittyy kuhunkin lisäosakejärjestelmä, jossa merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita noin kolmen vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Henkilöstöannissa osallistuja saa kahta (2) osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden bruttopalkkiona yhden (1) lisäosakkeen vastikkeetta. Asiamiesannissa osallistuja saa kahta (2) osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden bruttopalkkiona 1,25 lisäosaketta vastikkeetta.

Palkkion saamisen edellytyksenä on, että merkitsijä merkitsee yhtiön osakkeita osakeannissa hallituksen vahvistaman vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa. Jos merkitsijän osakeomistusvelvollisuus on täyttynyt ja hänen työ- tai toimisuhteensa konserniyhtiössä tai sidonnaisasiamiehen asiamiessuhde on voimassa sitouttamisjakson päättymiseen asti, merkitsijä saa yhtiöltä palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita. Yhtiön hallituksen jäsenen oikeus osallistua henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään sekä saada järjestelmästä palkkiota perustuu varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen, joka on tiedotettu 20.3.2019.

UNITED BANKERS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.